Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σ.Ε.Ε., ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ Κ.Ε.Α.
Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας (31-01-2019)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Περιφερειακό Συμβουλίο Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (27-03-2018)

Print Friendly, PDF & Email
Share

Σχολιάστε