Περιλήψεις εισηγήσεων

Προδιαγραφές περιλήψεων
Η περίληψη, η οποία θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση SynedrioPdeStereaEllada@gmail.com,  θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της εισήγησης εντός 300 λέξεων το πολύ.  Θα συνοδεύεται από τρεις λέξεις-κλειδιά. Το κείμενο της περίληψης και οι λέξεις-κλειδιά θα έχουν μέγεθος χαρακτήρων 10, με γραμματοσειρά Times New Roman, με πλήρη στοίχιση και μονό διάστιχο. Η κρίση των περιλήψεων θα γίνει με τυφλό σύστημα από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Print Friendly, PDF & Email
Spread the love