©

Υλικό ενημέρωσης σχ. μονάδων

Οι 3 Παρουσιάσεις για το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,  το Κ.Ε.Σ.Υ και για τις νέες υποστηρικτικές δομές εκπαίδευσης κατά την 1η ενημέρωση Δ/ντών Εκπ/σης , Δ/ντών και Προϊσταμένων των Σχολικών […]