ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2019

Συμπληρωματική Προκήρυξη της Πυροσβεστικής με τον αριθμό των εισακτέων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020

Προκήρυξη εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20

Προκήρυξη για τις Σχολές Λιμενικού Σώματος- Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Προκήρυξη Διαγωγισμού Επιλογής για Στρατιωτικές Σχολές – Προθεσμία

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Εγκύκλιος υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, έτους 2018

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 2018-19

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 2018-2019

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων, 2018-2019

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών

Ορθή επανάληψη-Συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδ. έτους 2018-2019

Συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 – Πρόγραμμα & Εγκύκλιος

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις – Επταμελείς Επιτροπές

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Υποψηφίων με Σοβαρές Παθήσεις – Πίνακας

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Εγκύκλιος σχετικά με την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου 2017 υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων 2017

Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων Ελλήνων Εξωτερικού για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2017