Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

ΑΝΑΚ_6221_22-09-2023 ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2023 N4823 ΨΔΓΔ46ΝΚΠΔ-ΙΓΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών Τοπικών Συμβουλίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΜΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΨΡΥΧ46ΝΚΠΔ-ΚΕΥ-14-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΨΔ2Χ46ΝΚΠΔ-Α7Ο -14-08-2023 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_6ΕΡ646ΝΚΠΔ-ΔΡΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_6ΑΡ746ΝΚΠΔ-2ΞΦ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟ … Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΨΓΒΔ46ΝΚΠΔ-ΠΑΑ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Τους Συμβούλους Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Τους/Τις εν ενεργεία Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι/ες υπηρετούν σε οργανική θέση … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μέλους του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Βοιωτίας

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β.ΘΜΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6ΨΙΑ46ΜΤΛΗ-ΚΟ

Ανασυγκρότηση Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

ΠΥΣΔΕ ΑΔΑ: 9ΠΠ246ΜΤΛΗ-9ΗΨ – Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Βοιωτίας  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: ΨΩΟ246ΜΤΛΗ-013 – Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τον ορισμό επιπλέον μελών των Π.Υ.Σ.Π.Ε. & Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Επιλογής Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, για τον ορισμό επιπλέον μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Επιλογής Στερεάς Ελλάδας —Υπόδειγμα αίτησης ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό επιπλέον μελών στα συμβούλια επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε – Π.Υ.Σ.Δ.Ε Στερεάς Ελλάδας

Για εκπαιδευτικούς Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Στερεάς Ελλάδας —Υπόδειγμα αίτησης Π.Υ.Σ.Π.Ε ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης … Read more