Σύντομο Βιογραφικό

Δρ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΝΙΑΤΑ
Υπηρετώ στη δημόσια εκπαίδευση από το 1983.
Αποφοίτησα από την Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας και την εξομοίωση του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςμε άριστα.
 
 

 1. Οι ακαδημαϊκές μου σπουδές περιλαμβάνουν:
   • Διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2011) στην κατεύθυνση της Διδακτικής Μεθοδολογίας και των Αναλυτικών Προγραμμάτων με βαθμό «Άριστα -10»
   • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών διετούς διάρκειας από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην κατεύθυνση: «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών & Νέες Τεχνολογίες» με βαθμό διπλώματος  «Άριστα»
   • Μετεκπαίδευση διετούς διάρκειας στη «Γενική Αγωγή», Διδασκαλείο «Δημήτρης Γληνός» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με βαθμό διπλώματος «Άριστα». Εξειδίκευση σε τέσσερις τομείς: στη διδακτική της πρώτης Ανάγνωσης και γραφής, της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και τη διδακτική της Γεωγραφίας. Συμμετοχή σε διετές ερευνητικό πρόγραμμα στο αντικείμενο της Ιστορίας της Εκπαίδευσης.
   • Ειδίκευση ετήσιας διάρκειας στο Τμήμα Γενικών Παιδαγωγικών Μαθημάτων & Συμβουλευτικής Π.Ε.ΣΥ.Π της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 1. Γνώση ξένων γλωσσών και ερευνητικό/συγγραφικό έργο
   • ?Άριστη γνώση της Γερμανικής, (C1) και καλή γνώσητης αγγλικής γλώσσας.
   • Πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο.

Τα ερευνητικά/επιστημονικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά κύριο λόγο στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων προσανατολισμένων στη σύγχρονη προοπτική των Αναλυτικών Προγραμμάτων διεθνώς για επιστημονικά και τεχνολογικά εγγράμματους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση ασχολήθηκα με το σχεδιασμό καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων & την ανάπτυξη έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με στόχο  την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών.

Οι εργασίες μου στους παραπάνω τομείς έχουν ανακοινωθεί και δημοσιευθεί σε βιβλία, σε πανελλήνια συνέδρια και σε επιστημονικά περιοδικά.

 

 1. Θέσεις ευθύνης που υπηρέτησα
   • Από το 2007 έως το 2014υπηρέτησα για δύο συνεχείς θητείες ως σχολική σύμβουλος με περιοχή ευθύνης τα δημοτικά σχολεία της 2ης περιφέρειας Φθιώτιδας.
   • Από το 2014ως το 2018άσκησα καθήκοντα Προϊσταμένης Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Στερεάς Ελλάδας και, παράλληλα, αναπληρώτριας του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
   • Το καλοκαίρι του 2019 συμμετείχα στη διαδικασία αξιολογικών κρίσεων και επιλέχθηκαΣυντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργουτης 1ης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
   • Από τις 29 Μαρτίου 2019 ανέλαβα καθήκοντα Περιφερειακής Δ/ντριας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας μετά από διαδικασία αξιολογικών κρίσεων.

 

 1. Ένταξη σε Μητρώα Επιμορφωτών

Έχω πιστοποιηθεί και ενταχθεί στα παρακάτω Μητρώα Επιμορφωτών:

   • ΜητρώοΠιστοποιημένων Επιμορφωτών Β΄ επιπέδου για την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
   • Μητρώο Επιμορφωτών για το Πρόγραμμα της Μείζονος Επιμόρφωσης.
   • Μητρώο Επιμορφωτών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών.
   • Μητρώο Εκπαίδευσης Ενηλίκωντου ΕΟΠΠΕΠ.
   • Μητρώο Πιστοποιημένων Επιμορφωτών του ΕΚΔΔΑ

 

 1. Διετέλεσα μέλος
   • Επιστημονικών επιτροπών και επιτροπών εφαρμογής προγραμμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής
   • Υπηρεσιακών συμβουλίων Φθιώτιδας και Στερεάς Ελλάδας (ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ)
   • Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου για την ανάδειξη της ιστορίας της εκπαίδευσης στη Φθιώτιδα,με την επωνυμία «Μιχάλης Παπαμαύρος».
   • Επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος (ErasmusPlus), με τίτλο “Επιβλέποντας τα σχολεία τον 21ο αι.: Ψηφιακά εργαλεία και σχέδια βελτίωσης”.
   • Επιστημονικών επιτροπών και κριτών εργασιών πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων

Print Friendly, PDF & Email
Share