ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ & ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση: α) από περιοχή σε περιοχή β) σε … Read more

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες των ΣΔΕΥ

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες των ΣΔΕΥ H απόφαση με ΑΔΑ: 9Ο4046ΝΚΠΔ-ΤΣΟ Πρόσληψη 7 μελών ΕΕΠ ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων … Read more

Ενημέρωση προσληφθέντων και δικαιολογητικά για την ανάληψη υπηρεσίας τους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Λαμία, 04-10-2023  Θέμα: Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), σχολικού έτους 2023-2024, στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. & στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.».  Επί της διαδικασίας τοποθέτησης … Read more

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΕΠ ΣΕ ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας καλωσορίζει τα νεοδιόριστα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), όπως ανακοινώθηκαν με την υπ. … Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για υποβολή αίτησης απόσπασης-δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες εντός Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

Καλούνται τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, οι οποίοι: Α) πήραν απόσπαση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 82839/Ε4/24-07-2023 Υ.Α. Β) ανήκουν … Read more

Ανακοίνωση Οριστικών Τοποθετήσεων μελών Ειδικού Βοηθητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού εντός του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΕΕΠ (12-4-2023) Πίνακας μοριών και οριστικής τοποθέτησης μετατιθέμενων & νεοδιόριστων (12-4-2023)

Πρόσκληση ΕΕΠ για δήλωση προτίμησης για οριστική τοποθέτηση σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λαμία 07-04-2023, Η ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αναρτά πίνακα με τα οργανικά κενά κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων & ΠΕ30 Κοινωνικών … Read more

Αιτήσεις για μετάθεση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Πίνακες με τα στοιχεία των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) αρμοδιότητας της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας, που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση, … Read more

Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ & ΕΒΠ

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού FEK-2022-Tefxos B-05946-downloaded -23_11_2022

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λαμία, 22-11-2022 Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σχολικού έτους 2022-2023, στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, … Read more

Ανακοίνωση πινάκων Μονάδων των εκπαιδευτικών των ΚΕΔΑΣΥ που αιτούνται Μετάθεση.

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών των ΚΕΔΑΣΥ, αρμοδιότητας της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας, που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση σε σχολικές μονάδες Ειδικής … Read more