ΑΠΥΣΠΕ

ΑΠΥΣΠΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 01-09-23

Αποφασίζουμε
Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας ως εξής:
1. Μπενιάτα Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρος με
αναπληρώτριά της την Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
2. Σολάκη Κυριακή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών Βοιωτίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον Τσαπρούνη Αθανάσιο, Σύμβουλο Εκπαίδευσης στη 2η θέση Δασκάλων Φθιώτιδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
3. Ζημιανίτης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ευβοίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Σταυρόπουλο Βασίλειο, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
4. Μπαλτάς Αντώνιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον Αδαμόπουλο Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01.
5. Αρβανίτης Αναστάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την Τσιαχρή Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60.
Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών
εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
4. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρώτριά του την Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή»..
5. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο «Ι. Μ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κάζαγλη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ».
Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.
4. Κοτρώνης Γεώργιος, «Εκπαιδευτήρια ΠΑΝΟΥ» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο «Σύγχρονη Παιδεία, Βαθειά – Κυραϊλίδη»
5. Μπαλαούρα Αγγελική, «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΣΑ» ως μέλος με αναπληρωτή της τον Χατζήβεη Γεώργιο, «Σχολή ΧΑΤΖΗΒΕΗ».

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Τσουκνίδα Αθανασία, διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας με αναπληρώτριά της την κ. Καραμήτσιου Ευρυδίκη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Print Friendly, PDF & Email
Share

Σχολιάστε