Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης (Ν.4547)

  1. Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
  2. Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
  3. Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)
  4. Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)
  5. Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
  6. Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
  7. Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)
Print Friendly, PDF & Email
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap