ΠΥΣΔΙΠ

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)

ΠΥΣΔΙΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 9-8-22

ΠΥΣΔΙΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ 2-2-23

Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ως εξής:
1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ, μόνιμος υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. ΣΦΗΚΑ ΦΩΤΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ, αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
3. ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την ΤΑΛΛΙΛΗ ΒΑΪΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ, αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγήτρια του Συμβουλίου ορίζεται η ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ, μόνιμη υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με βαθμό Α’, αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρώτρια την ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, υπάλληλο ΙΔΑΧ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας, ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας.
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ με βαθμό Α’, με αναπληρώτρια την ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με βαθμό Α’.

Αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων

Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 99837/Ν4/9-8-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΜΙ46ΜΤΛΗ ) υπουργική απόφαση και ορίζουμε:

Πρώτο τακτικό μέλος: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
Δεύτερο τακτικό μέλος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Πρώτο αναπληρωματικό μέλος: ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Δεύτερο αναπληρωματικό μέλος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΜΠΑΝΑ
Αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Πρώτο τακτικό μέλος: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Δεύτερο τακτικό μέλος: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πρώτο αναπληρωματικό μέλος: ΖΩΗ ΚΟΝΟΒΕΣΗ
Δεύτερο αναπληρωματικό μέλος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-12-2024.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 99837/Ν4/9-8-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΜΙ46ΜΤΛΗ)
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Σχολιάστε