ΑΠΥΣΔΕ

 
Αποφασίζουμε
Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας ως εξής:
1. Μπενιάτα Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή της τον Φράγγο Κωνσταντίνο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Ευβοίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.
2. Παπαντωνίου Ελένη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Φθιώτιδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την Παντίδου Γεωργία, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φιλολόγων Φωκίδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
3. Σπαλιώρας Κωνσταντίνος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Δούνα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83.
4. Φίλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον Καπενεκά Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.
5. Ρηγοπούλου Χριστίνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά της την Μοσχολιού Γεωργία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06.
Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
4. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» ως μέλος με αναπληρώτριά του την Κωστούση Ευγενία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στη «Γεννάδειο Σχολή»..
5. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο «Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ» ως μέλος με αναπληρωτή του τον
Κάζαγλη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ».
Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.
4. Κοτρώνης Γεώργιος, «Εκπαιδευτήρια ΠΑΝΟΥ» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο «Σύγχρονη Παιδεία, Βαθειά – Κυραϊλίδη»
5. Μπαλαούρα Αγγελική, «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΣΑ» ως μέλος με αναπληρωτή της τον Χατζήβεη Γεώργιο, «Σχολή ΧΑΤΖΗΒΕΗ».
Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Τσουκνίδα Αθανασία, διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας με αναπληρώτριά της την κ. Καραμήτσιου Ευρυδίκη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

Print Friendly, PDF & Email
Share