ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.
Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Π.Σ.Ε.Σ.Ε.Ε.
Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων ΚΕΣΥ & ΚΕΑ


Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού


Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.
Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού

Print Friendly, PDF & Email
Share