Σχολεία

ΔιεύθυνσηΚοινότηταΟνομασίαΜόριαΕίδοςΤηλέφωνοe-mail
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΛΙΑΡΤΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥΓΝηπιαγωγεία2268022482mail@2nip-aliart.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΛΙΑΡΤΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥΓΝηπιαγωγεία2268022930mail@1nip-aliart.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΛΙΑΡΤΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥΓΔημοτικά Σχολεία2268022275mail@1dim-aliart.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΛΙΑΡΤΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥΓΔημοτικά Σχολεία2268022284mail@2dim-aliart.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΛΙΑΡΤΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΓΛύκεια2268022255mail@lyk-aliart.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΛΙΑΡΤΟΥ1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΑΡΤΟΣΓΕπαγγελματικά Λύκεια2268029160mail@1epal-esp-aliart.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΛΙΑΡΤΟΥ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΕΛΙΚΩΝΙΔΕΣ ΜΟΥΣΕΣΓΓυμνάσια2268022722mail@gym-aliart.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥΓΔημοτικά Σχολεία2268051378mail@dim-solin.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΕΣΠΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝΔΔημοτικά Σχολεία2262065296mail@dim-thesp.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΕΣΠΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝΔΝηπιαγωγεία2262065412mail@nip-thesp.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΕΣΠΙΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝΔΓυμνάσια2262065202mail@gym-thesp.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΕΣΠΙΩΝΗΣΙΟΔΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΠΙΩΝΔΛύκεια2262065204mail@lyk-thesp.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΘΗΒΑΣΔΝηπιαγωγεία2262067332mail@nip-mavrom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2262067328mail@dim-mavrom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣΔΔημοτικά Σχολεία2267041289mail@dim-antik.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣΔΝηπιαγωγεία2267041488mail@nip-antik.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣΔΓυμνάσια2267042242mail@gym-antik.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΡΑΧΟΒΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟΔΓυμνάσια2267031450gymarach@sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΡΑΧΟΒΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΛύκεια2267031555mail@lyk-arach.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΡΑΧΟΒΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΧΟΒΑΣΔΝηπιαγωγεία2267031389mail@nip-arach.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΡΑΧΟΒΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣΔΔημοτικά Σχολεία2267031315mail@dim-arach.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΙΣΤΟΜΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥΔΝηπιαγωγεία2267041471mail@nip-par-distom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΙΣΤΟΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2267022207mail@dim-distom.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΙΣΤΟΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2267041306mail@1dim-asprov.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΙΣΤΟΜΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥΔΝηπιαγωγεία2267022464mail@nip-distom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΙΣΤΟΜΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥΔΛύκεια2267041191mail@lyk-par-distom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΙΣΤΟΜΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΛύκεια2267022492mail@lyk-distom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΙΣΤΟΜΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΓυμνάσια2267022208mail@gym-distom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΕΙΡΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΙΡΙΟΥΔΝηπιαγωγεία2267021329mail@nip-steir.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΒΑΓΙΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝΓΔημοτικά Σχολεία2262061535mail@1dim-vagias.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΒΑΓΙΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝΓΔημοτικά Σχολεία2262061658mail@2dim-vagion.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΒΑΓΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝΓΝηπιαγωγεία2262061771thespieswomen@outlook.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΒΑΓΙΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΓΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΜΗΤΡΟΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣΓΓυμνάσια2262061229mail@gym-vagion.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΒΑΓΙΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΚΑΒΕΙΡΙΟΓΛύκεια2262061546mail@lyk-vagion.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ - ΚΑΔΜΕΙΟΑΛύκεια2262089179mail@2lyk-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΘΗΒΑΣΑΓυμνάσια2262027639mail@gym-esp-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΛύκεια2262026150mail@3lyk-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΩΝΑΓυμνάσια2262023344mail@3gym-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΕπαγγελματικά Λύκεια2262027893mail@1epal-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝΕΚ ΘΗΒΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟΑΣχολικό Εργαστηριακό Κέντρο2262089366mail@sek-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ-ΑΜΦΙΩΝΑΛύκεια2262024500mail@1lyk-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ- ΙΣΜΗΝΙΟΑΓυμνάσια2262027700mail@1gym-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ - ΠΕΛΟΠΙΔΕΙΟΑΓυμνάσια2262026939mail@5gym-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ "ΗΡΑΚΛΕΙΟ"ΑΓυμνάσια2262027433mail@4gym-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ - ΠΙΝΔΑΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣΑΓυμνάσια2262027024mail@2gym-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΩΝΑΝηπιαγωγεία2262022662mail@3nip-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΝηπιαγωγεία2262024739mail@8nip-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΝηπιαγωγεία2262023321mail@5nip-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΝηπιαγωγεία2262080810mail@nip-eid-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΝηπιαγωγεία2262089497mail@1nip-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2262029017mail@1dim-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2262026550mail@dim-eid-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΝηπιαγωγεία2262027724mail@4nip-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2262029204mail@6dim-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2262029340mail@3dim-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2262029765mail@7dim-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΝηπιαγωγεία2262024295mail@6nip-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2262029063mail@4dim-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2262027361mail@8dim-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΝηπιαγωγεία2262028385mail@9nip-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2262027013mail@5dim-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΝηπιαγωγεία2262027118mail@2nip-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2262021414mail@9dim-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΝηπιαγωγεία2262023921mail@7nip-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΑΝηπιαγωγεία2262081232mail@10nip-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΗΒΑΙΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2262029034mail@2dim-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΕΛΕΩΝΟΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΩΝΑ (Κατάστημα Κράτησης Γυναικών)ΘΔημοτικά Σχολεία2262071918mail@dim-kkg-Elaion.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΕΛΕΩΝΟΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΩΝΑΔΝηπιαγωγεία2262072096mail@nip-elaion.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΕΛΕΩΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΩΝΑΔΔημοτικά Σχολεία2262071177mail@dim-eleon.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΥΠΑΤΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΠΑΤΟΥΓΝηπιαγωγεία2262071269mail@nip-ypatou.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΥΠΑΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΑΤΟΥΓΔημοτικά Σχολεία2262071134mail@dim-ypatou.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΟΜΒΡΑΙΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣΕΔημοτικά Σχολεία2264022220mail@dim-domvr.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΟΜΒΡΑΙΝΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣΕΝηπιαγωγεία2264022200mail@nip-domvr.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΟΜΒΡΑΙΝΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣΕΓυμνάσια2264022218mail@gym-domvr.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΞΗΡΟΝΟΜΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣΔΔημοτικά Σχολεία2264041279mail@dim-xiron.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥΔΝηπιαγωγεία2262098155mail@nip-kapar.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2262098277mail@dim-kapar.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΔΓυμνάσια2262098288mail@gym-kapar.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΥΚΤΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝΔΔημοτικά Σχολεία2262091233mail@dim-lefkt.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥΕΕΕΕΚ ΘΗΒΑ - ΕΕΕΕΚ ΘΗΒΑΣΒΕιδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης2262023645mail@eeeek-thivas.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΛΙΣΟΧΩΡΙΟΥΓΝηπιαγωγεία2262098874mail@nip-meliss.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΛΑΤΑΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝΔΝηπιαγωγεία2262097199mail@nip-plataion.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΛΑΤΑΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝΔΔημοτικά Σχολεία2262097286mail@dim-plataion.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΑΥΛΕΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣΔΝηπιαγωγεία2261052786mail@nip-davleias.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΑΥΛΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣΔΔημοτικά Σχολεία2261052340mail@dim-davleias.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΑΥΛΕΙΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΓυμνάσια2261052293mail@gym-davleias.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΓΓυμνάσια2261043233mail@gym-ag-georg.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΓΝηπιαγωγεία2261043558mail@nip-ag-georg.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΓΔημοτικά Σχολεία2261043235mail@dim-ag-georg.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣΓΝηπιαγωγεία2261094257mail@nip-ag-triad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣΓΔημοτικά Σχολεία2261094207mail@dim-ag-triad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΥΡΙΑΚΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥΣΤΔημοτικά Σχολεία2267051443mail@dim-kyriak.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΥΡΙΑΚΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥΣΤΝηπιαγωγεία2267051366mail@nip-kyriak.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΥΡΙΑΚΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥΣΤΓυμνάσια2267051228mail@gym-kyriak.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΛύκεια2261029387mail@2lyk-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΕπαγγελματικά Λύκεια2261028290mail@epal-esp-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΓυμνάσια2261044117mail@gym-mous-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΕΙΟΑΓυμνάσια2261029018mail@4gym-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΓυμνάσια2261025242mail@2gym-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΓυμνάσια2261026047mail@3gym-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΣχολικό Εργαστηριακό Κέντρο2261087887mail@1sek-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΛύκεια2261029552mail@1lyk-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΕπαγγελματικά Λύκεια2261028923mail@1epal-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΓυμνάσια2261028288mail@1gym-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΓυμνάσια2261081634mail@gym-esp-livad.voi.sch.gr
ΛΕΒΑΔΕΩΝΚ.Ε.Σ.Υ. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΑποκεντρωμένες Υπηρεσίες2261350194mail@kesy.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2261024273mail@6dim-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2261029285mail@1dim-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2261029410mail@2dim-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2261028959mail@7dim-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261081227mail@nip-eid-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261021639mail@13nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΑΑΙδιωτικά Σχολεία2261088520zoi_dial21@hotmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261081042mail@12nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2261027003mail@1dim-eid-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2261023798mail@8dim-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2261029405mail@3dim-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261029502mail@5nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261026471mail@8nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261028127mail@11nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261022933mail@6nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2261029181mail@5dim-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2261029536mail@4dim-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261026051mail@4nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261026054mail@2nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261029009mail@3nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261025249mail@7nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261081298mail@9nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261022770mail@10nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2261021940mail@10dim-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2261026110mail@1nip-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2261025281mail@9dim-livad.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2261095400mail@dim-chair.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣΒΝηπιαγωγεία2261095141mail@nip-chair.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣΕ.Ε.Ε.ΕΚ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΒΕιδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης2261095466eeeekliv@sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥΔΓυμνάσια2268031460mail@gym-akraifn.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2268031294mail@dim-akraifn.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥΔΝηπιαγωγεία2268031777mail@nip-akraifn.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΑΣΤΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥΔΝηπιαγωγεία2268041260mail@nip-kastr.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΑΣΤΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΔημοτικά Σχολεία2268041259mail@dim-kastr.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΟΚΚΙΝΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥΔΝηπιαγωγεία2268071206mail@nip-kokkin.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΟΚΚΙΝΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2268071436mail@dim-kokkin.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΒΔημοτικά Σχολεία2261032461mail@1dim-orchom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΒΔημοτικά Σχολεία2261032305mail@2dim-orchom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΒΝηπιαγωγεία2261032556mail@1nip-orchom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΒΓυμνάσια2261032411mail@1gym-orchom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΒΛύκεια2261032747mail@lyk-orchom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΡΧΟΜΕΝΟΥ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΒΓυμνάσια2261034192mail@2gym-orchom.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΒΝηπιαγωγεία2261097597mail@nip-ag-dimitr.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2261097220mail@dim-ag-dimitr.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΙΟΝΥΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥΓΝηπιαγωγεία2261032925mail@nip-dionys.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΙΟΝΥΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥΓΔημοτικά Σχολεία2261032273mail@dim-dionys.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΑΥΛΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2261091220mail@dim-pavlou.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΑΥΛΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥΔΝηπιαγωγεία2261091215mail@nip-pavlou.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΥΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΤΔημοτικά Σχολεία2263031217mail@dim-pylis.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΥΛΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΗΣΣΤΝηπιαγωγεία2263031217mail@nip-pylis.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΥΛΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣΣΤΓυμνάσια2263031357mail@gym-pylis.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΚΟΥΡΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝΣΤΔημοτικά Σχολεία2263031253mail@dim-skourt.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΚΟΥΡΤΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΩΝΣΤΝηπιαγωγεία2263031349mail@nip-skourt.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΙΝΟΦΥΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΔΔημοτικά Σχολεία2262031331mail@dim-oinof.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΙΝΟΦΥΤΩΝΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΔΙδιωτικά Σχολεία2262300621paidikosstathmosv@gmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΙΝΟΦΥΤΩΝ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΔΝηπιαγωγεία2262031194mail@2nip-oinof.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΙΝΟΦΥΤΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥΔΝηπιαγωγεία2262036022mail@nip-diles.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΙΝΟΦΥΤΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΔΝηπιαγωγεία2262031446mail@nip-oinof.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΙΝΟΦΥΤΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΛύκεια2262030955mail@lyk-oinof.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΟΙΝΟΦΥΤΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΓυμνάσια2262031350mail@gym-oinof.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΔημοτικά Σχολεία2262037484mail@dim-ag-thoma.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΝηπιαγωγεία2262037022mail@nip-ag-thoma.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΔημοτικά Σχολεία2262058007mail@dim-oinois.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2262034504mail@dim-diles.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία22620585472dimsch@sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2262059344mail@3dim-schim.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΔΝηπιαγωγεία2262059366mail@2nip-schim.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΔΝηπιαγωγεία2262058923mail@1nip-schim.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΔΝηπιαγωγεία2262056719mail@3nip-schim.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2262058337mail@1dim-schim.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΔΓυμνάσια2262058228mail@gym-schim.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΛύκεια2262058001mail@lyk-schim.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΔΕπαγγελματικά Λύκεια2262058569mail@1epal-schim.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΡΜΑΤΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣΔΔημοτικά Σχολεία2262071155mail@dim-armat.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΡΜΑΤΟΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΑΤΟΣΔΝηπιαγωγεία2262089827mail@nip-armat.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΣΩΠΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣΔΝηπιαγωγεία2262095391mail@nip-asopias.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΣΩΠΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΠΙΑΣΔΔημοτικά Σχολεία2262095383mail@dim-asopias.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΣΩΠΙΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΑΣΩΠΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΓυμνάσια2262095206mail@gym-asopias.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣΓΝηπιαγωγεία2262094061mail@nip-kallith.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΚΑΛΛΙΘΕΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣΓΔημοτικά Σχολεία2262094040mail@dim-kallith.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΑΝΑΓΡΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣΔΝηπιαγωγεία2262058072mail@nip-oinois.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΑΝΑΓΡΑΣΙδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ’ΔΙδιωτικά Σχολεία2262036430euaggelismos_paidii@hotmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΑΝΑΓΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣΔΔημοτικά Σχολεία2262055362mail@dim-tanagr.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΑΝΑΓΡΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣΔΝηπιαγωγεία2262055305mail@nip-tanagr.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΤΑΝΑΓΡΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣΔΝηπιαγωγεία2262045924mail@nip-aer-tanagr.voi.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΘΕΝΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝΓΝηπιαγωγεία2228071397mail@nip-kathen.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΘΕΝΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΕΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣΓΓυμνάσια2228071650mail@gym-kathen.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΙΣΤΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥΔΝηπιαγωγεία2221094344mail@nip-mistr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΙΣΤΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΤΡΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2221094282mail@dim-mistr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΑΛΙΟΥΡΑΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΑΓΝηπιαγωγεία2228071924mail@nip-paliour.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΑΛΙΟΥΡΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΡΦΥΩΝΓΔημοτικά Σχολεία2228071167mail@dim-dirf.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΙΣΣΩΝΟΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑΒΝηπιαγωγεία2221041540mail@nip-pisson.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΙΣΣΩΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑΒΔημοτικά Σχολεία2221043242mail@dim-pisson.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΟΥΡΝΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥΡΝΟΥΓΔημοτικά Σχολεία2221095425mail@dim-pourn.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΝΗΣ ΔΙΡΦΥΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣΕΔημοτικά Σχολεία2228051223mail@dim-an-stenis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΝΗΣ ΔΙΡΦΥΟΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΣΕΝηπιαγωγεία2228051285mail@nip-an-stenis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕΝΗΣ ΔΙΡΦΥΟΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΕΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣΕΓυμνάσια2228051236mail@gym-stenis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΡΟΠΩΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝΖΔημοτικά Σχολεία2228025035mail@dim-strop.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΨΑΧΝΩΝ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝΒΝηπιαγωγεία2228023487mail@2nip-psachn.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΨΑΧΝΩΝ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝΒΝηπιαγωγεία2228025569mail@3nip-psachn.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΨΑΧΝΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝΒΔημοτικά Σχολεία2228023644mail@3dim-psachn.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΨΑΧΝΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝΒΔημοτικά Σχολεία2228022528mail@1dim-psachn.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΨΑΧΝΩΝ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝΒΝηπιαγωγεία2228024203mail@1nip-psachn.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΨΑΧΝΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝΒΔημοτικά Σχολεία2228022793mail@2dim-psachn.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΨΑΧΝΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣΒΛύκεια2228022858mail@lyk-psachn.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΨΑΧΝΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΨΑΧΝΩΝΒΕπαγγελματικά Λύκεια2228025589mail@1epal-psachn.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΨΑΧΝΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣΒΓυμνάσια2228022518mail@gym-psachn.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΣΤΕΛΛΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣΒΝηπιαγωγεία2228024911mail@nip-kastell.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΣΤΕΛΛΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2228022792mail@1dim-kastell.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣΓΝηπιαγωγεία2228071440mail@nip-makryk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣΓΔημοτικά Σχολεία2228071425mail@dim-makryk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΓΓυμνάσια2228071690mail@gym-makryk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣΕΔημοτικά Σχολεία2228031234mail@dim-nerotr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΓΔημοτικά Σχολεία2228031012mail@dim-polit.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΟΛΙΤΙΚΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΓΝηπιαγωγεία2228032367mail@nip-polit.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΤΡΙΑΔΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣΓΔημοτικά Σχολεία2228096355mail@dim-triad.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΤΡΙΑΔΟΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΑΣΓΝηπιαγωγεία2228096455mail@nip-triad.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΜΑΡΥΝΘΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥΓΝηπιαγωγεία2229037735mail@2nip-amarynth.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΜΑΡΥΝΘΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥΓΝηπιαγωγεία2229037328mail@1nip-amarynth.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΜΑΡΥΝΘΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥΓΔημοτικά Σχολεία2229036201mail@1dim-amarynth.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΜΑΡΥΝΘΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΓΓυμνάσια2229036297mail@gym-amarynth.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΜΑΡΥΝΘΟΥΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΓΛύκεια2229036893mail@lyk-amarynth.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΓΥΜΝΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΔΓυμνάσια2229091273mail@gym-gymnou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΓΥΜΝΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΜΝΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2229091241mail@dim-gymnou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΓΥΜΝΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΜΝΟΥΔΝηπιαγωγεία2229091679mail@nip-gymnou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣΒΝηπιαγωγεία2229066383mail@3nip-eretr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2229060463mail@2dim-eretr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2229064463mail@1dim-eretr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣΒΝηπιαγωγεία2229068671mail@nip-malakont.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣΒΝηπιαγωγεία2229065000mail@2nip-eretr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2229068671mail@dim-malakontos.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣΒΝηπιαγωγεία2229060555mail@1nip-eretr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣΒΛύκεια2229064200mail@lyk-eretr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΕΡΕΤΡΙΑΣ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΒΓυμνάσια2229064700mail@gym-eretr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΖΛύκεια2226023090mail@lyk-loutr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΖΓυμνάσια2226022263mail@gym-loutr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΔΗΨΟΥΖΔημοτικά Σχολεία2226022763mail@dim-aidips.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥΖΔημοτικά Σχολεία2226022446mail@dim-loutr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΔΗΨΟΥΖΝηπιαγωγεία2226024939mail@nip-aidips.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥΖΝηπιαγωγεία2226024197mail@nip-loutr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥΖΝηπιαγωγεία2226023818mail@2nip-loutr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΓΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΖΝηπιαγωγεία2226031121mail@nip-agiou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΓΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥΖΔημοτικά Σχολεία2226031244mail@dim-ag-istiaias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΓΙΑΛΤΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΛΤΡΩΝΖΔημοτικά Σχολεία2226032283mail@dim-gialtr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΓΙΑΛΤΡΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΛΤΡΩΝΖΝηπιαγωγεία2226032283mail@nip-gialtr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΓΔΙΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΔΙΝΩΝΙΒΔημοτικά Σχολεία2226055650mail@dim-agdin.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΙΟΥΗΔημοτικά Σχολεία2226041355mail@dim-pefkiou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΗΝηπιαγωγεία2226041355mail@nip-pefkiou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΣΜΗΝΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΜΗΝΙΟΥΗΔημοτικά Σχολεία2226041425mail@dim-asmin.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΣΜΗΝΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΜΗΝΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΗΝηπιαγωγεία2226041171mail@nip-asmin.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣΘΔημοτικά Σχολεία2226043218mail@dim-vasil.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣΘΝηπιαγωγεία2226043218mail@nip-vasil.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΓΟΥΒΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝΗΝηπιαγωγεία2226040948mail@nip-gouvon.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΓΟΥΒΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΩΝΗΔημοτικά Σχολεία2226041452mail@dim-gouvon.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΓΟΥΒΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΟΥΒΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ - «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ»ΗΓυμνάσια2226041289mail@gym-gouvon.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΘΝηπιαγωγεία2226042088mail@nip-ellin.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΘΔημοτικά Σχολεία2226042088mail@dim-ellin.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΙΣΤΙΑΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣΖΔημοτικά Σχολεία2226052461mail@1dim-istiaias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΙΣΤΙΑΙΑΣ2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣΖΝηπιαγωγεία2226055848mail@2nip-istiaias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΙΣΤΙΑΙΑΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣΖΝηπιαγωγεία2226052752mail@1nip-istiaias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΙΣΤΙΑΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣΖΔημοτικά Σχολεία2226052472mail@2dim-istiaias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΙΣΤΙΑΙΑΣΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΑΚΙΖΙδιωτικά Σχολεία2226052071barba.fegaraki@hotmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΙΣΤΙΑΙΑΣ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΖΓυμνάσια2226052276mail@gym-istiaias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΙΣΤΙΑΙΑΣΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣΖΛύκεια2226052529mail@lyk-istiaias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΙΣΤΙΑΙΑΣ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΤΕΕ-ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣΖΕπαγγελματικά Λύκεια2226053170mail@1epal-istiaias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΙΣΤΙΑΙΑΣ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΕΩΝ ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΕΝ ΕΥΒΟΙΑΖΓυμνάσια2226071216mail@gym-oreon.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΜΑΡΙΩΝΕ.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΑΜΑΡΙΩΝΖΕιδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης2226056152mail@eeeek-kamarion.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΙΑΔημοτικά Σχολεία2226047333mail@dim-kryon.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΙΧΑΔΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΟΣΗΔημοτικά Σχολεία2226033270mail@dim-ag-georg.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΙΧΑΔΟΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΧΑΔΟΣΗΝηπιαγωγεία2226033466mail@nip-ag-georg.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥΘΝηπιαγωγεία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥΘΔημοτικά Σχολεία2226071415mail@dim-eid-n-pyrgou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΤΑΞΙΑΡΧΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΕΥΒΟΙΑΣΖΝηπιαγωγεία2226072200mail@nip-taxiarch.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΤΑΞΙΑΡΧΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΩΡΕΩΝΖΔημοτικά Σχολεία2226071469mail@dim-taxiarch.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΩΡΕΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΩΝΖΔημοτικά Σχολεία2226071282mail@dim-oreon.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΩΡΕΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΕΩΝΖΝηπιαγωγεία2226071500mail@nip-oreon.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΡΥΣΤΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΚΟΤΣΙΚΕΙΟΖΔημοτικά Σχολεία2224022363mail@dim-karyst.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΡΥΣΤΟΥ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥΖΝηπιαγωγεία2224023112mail@3nip-karyst.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΡΥΣΤΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥΖΝηπιαγωγεία2224022166mail@2nip-karyst.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΡΥΣΤΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥΖΝηπιαγωγεία2224022498mail@1nip-karyst.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΡΥΣΤΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥΖΔημοτικά Σχολεία2224022320mail@2dim-karyst.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΡΥΣΤΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΖΓυμνάσια2224022358mail@gym-karyst.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΡΥΣΤΟΥ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥΖΕπαγγελματικά Λύκεια2224023240mail@1epal-karyst.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΡΥΣΤΟΥΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥΖΛύκεια2224023281mail@lyk-karyst.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣΙΓΔημοτικά Σχολεία2224029066mail@dim-amygd.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΟΜΙΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΗΤΟΥΙΒΔημοτικά Σχολεία2224025779mail@dim-komit.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΙΒΔημοτικά Σχολεία2224071377mail@dim-ag-dimitr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΑΡΜΑΡΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥΗΝηπιαγωγεία2224031606mail@nip-marmar.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΑΡΜΑΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥΗΔημοτικά Σχολεία2224031587mail@dim-marmar.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΑΡΜΑΡΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΗΓυμνάσια2224031525mail@gym-marmar.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥΗΔημοτικά Σχολεία2223053011mail@dim-almyr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝΗΝηπιαγωγεία2224042181mail@nip-n-styron.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝΗΔημοτικά Σχολεία2224041240mail@dim-n-styron.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΥΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΡΩΝΗΔημοτικά Σχολεία2224051106mail@dim-styron.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΥΡΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΡΩΝΗΝηπιαγωγεία2224051106mail@nip-styron.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΥΡΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣΗΓυμνάσια2224051678mail@gym-styron.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥΣΤΛύκεια2223031439mail@lyk-avlon.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥΣΤΓυμνάσια2223031223mail@gym-avlon.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥΣΤΝηπιαγωγεία2223031224mail@nip-avlon.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥΣΤΔημοτικά Σχολεία2223031318mail@dim-avlon.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΧΛΑΔΕΡΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΩΝΗΔημοτικά Σχολεία2223041250mail@dim-sykion.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΟΧΩΡΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΝηπιαγωγεία2223041956mail@nip-neoch.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΟΧΩΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΔημοτικά Σχολεία2223041203mail@dim-neoch.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΟΚΤΩΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΚΤΩΝΙΑΣΙΔημοτικά Σχολεία2223034229mail@dim-okton.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΟΚΤΩΝΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΚΤΩΝΙΑΣΙΝηπιαγωγεία2223034229mail@nip-okton.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΕΛΟΥΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥΣΕΔημοτικά Σχολεία2223091272mail@dim-velous.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΥΣΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΣΤΟΥΣΤΔημοτικά Σχολεία2223091260mail@dim-dystou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΥΣΤΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΣΤΟΥΣΤΝηπιαγωγεία2223091590mail@nip-dystou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΖΑΡΑΚΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΑΚΩΝΖΝηπιαγωγεία2223053023mail@nip-zarak.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΖΑΡΑΚΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΑΚΩΝΖΔημοτικά Σχολεία2223053141mail@dim-zarak.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΡΙΕΖΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΕΖΩΝΣΤΝηπιαγωγεία2223051848mail@nip-kriez.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΡΙΕΖΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΕΖΩΝΣΤΔημοτικά Σχολεία2223051350mail@dim-kriez.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΡΙΕΖΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΙΕΖΩΝΣΤΓυμνάσια2223051410mail@gym-kriez.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΕΤΡΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝΖΔημοτικά Σχολεία2223058434mail@dim-ag-apost.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΕΤΡΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝΖΝηπιαγωγεία2223058144mail@nip-ag-apost.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΟΝΙΣΤΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝΖΔημοτικά Σχολεία2222058338mail@dim-konistr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΟΝΙΣΤΡΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝΖΝηπιαγωγεία2222058144mail@nip-konistr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΟΝΙΣΤΡΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝΖΓυμνάσια2222058246mail@gym-konistr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΟΝΙΣΤΡΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝΖΛύκεια2222058465mail@lyk-konistr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΟΝΙΣΤΡΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ - ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝΖΕπαγγελματικά Λύκεια2222058712mail@1epal-konistr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΟΝΟΔΡΥΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥΖΔημοτικά Σχολεία2223035235mail@dim-monodr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΟΝΟΔΡΥΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥΖΝηπιαγωγεία2223035235mail@nip-monodr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΥΜΗΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣΖΝηπιαγωγεία2222022476mail@2nip-kymis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΥΜΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣΖΔημοτικά Σχολεία2222022419mail@2dim-kymis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΥΜΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΣΖΔημοτικά Σχολεία2222022419mail@1dim-kymis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΥΜΗΣΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΗΖΔημοτικά Σχολεία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΥΜΗΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣΖΝηπιαγωγεία2222022013mail@1nip-kymis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΥΜΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣΖΛύκεια2222022228mail@lyk-kymis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΥΜΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣΖΓυμνάσια2222022418mail@gym-kymis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΝΔΡΩΝΙΑΝΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΚΥΜΗΣΗΝηπιαγωγεία2222031715mail@nip-andron.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΙΤΑΛΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΤΑΛΩΝΗΔημοτικά Σχολεία2222031433mail@dim-vital.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΙΤΑΛΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΤΑΛΩΝ ΚΥΜΗΣΗΝηπιαγωγεία2222031850mail@nip-vital.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣΙΓΔημοτικά Σχολεία2228025246mail@dim-metoch.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΟΞΥΛΙΘΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥΖΝηπιαγωγεία2222046296mail@nip-oxylith.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΟΞΥΛΙΘΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΥΛΙΘΟΥΖΔημοτικά Σχολεία2222046294mail@dim-oxylith.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2223091501dimeidaliver@sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2223022265mail@1dim-aliver.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία22230253152dimalive@sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΥΔΝηπιαγωγεία2223023769mail@nip-karav.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2223022713mail@3dim-aliver.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΝηπιαγωγεία2223022851mail@2nip-aliver.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΝηπιαγωγεία2223022771mail@1nip-aliver.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΔΛύκεια2223022508mail@1lyk-aliver.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΛύκεια2223022063mail@2lyk-aliver.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣΔΕπαγγελματικά Λύκεια2223024553mail@1epal-aliver.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΓυμνάσια2223022308mail@gym-aliver.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ1ο ΣΕΚ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΔΣχολικό Εργαστηριακό Κέντρο2223025320mail@1sek-aliver.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΕΔημοτικά Σχολεία2223081283mail@dim-ag-louka.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΕΝηπιαγωγεία2223081455mail@nip-ag-louka.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΙΜΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΖΔημοτικά Σχολεία2227031481mail@dim-limnis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΙΜΝΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΖΝηπιαγωγεία2227032683mail@nip-limnis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΙΜΝΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣΖΓυμνάσια2227031229mail@gym-limnis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΙΜΝΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣΖΛύκεια2227032430mail@lyk-limnis.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΕΧΡΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΧΡΙΕΣΖΝηπιαγωγεία2227092133mail@nip-kechr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΕΧΡΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΙΩΝΖΔημοτικά Σχολεία2227092000mail@dim-kechr.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΡΟΒΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΒΙΩΝΖΝηπιαγωγεία2227071650mail@nip-rovion.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΡΟΒΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΒΙΩΝΖΔημοτικά Σχολεία2227071209mail@dim-rovion.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΗΡΙΝΘΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥΣΤΔημοτικά Σχολεία2227022444mail@dim-kirinth.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΗΡΙΝΘΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΡΙΝΘΟΥΣΤΝηπιαγωγεία2227022443mail@nip-kirinth.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΣΤΝηπιαγωγεία2227022840mail@nip-mantoud.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΣΤΔημοτικά Σχολεία2227022430mail@1dim-mantoud.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΛύκεια2227022905mail@lyk-mantoud.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΣΤΕπαγγελματικά Λύκεια2227022605mail@1epal-mantoud.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΣΤΓυμνάσια2227022379mail@gym-mantoud.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΗΛΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΛΙΟΥΣΤΔημοτικά Σχολεία2227091012mail@dim-piliou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΗΛΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΛΙΟΥΣΤΝηπιαγωγεία2227091400mail@nip-piliou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΡΟΚΟΠΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥΕΝηπιαγωγεία2227041266mail@nip-prokop.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΡΟΚΟΠΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥΕΔημοτικά Σχολεία2227041267mail@dim-prokop.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΡΟΚΟΠΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΕΓυμνάσια2227041211mail@gym-prokop.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣΖΓυμνάσια2227061252mail@gym-ag-annas.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣΖΔημοτικά Σχολεία2227061258mail@dim-ag-annas.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣΖΝηπιαγωγεία2227061722mail@nip-ag-annas.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΕΡΑΣΕΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣΙΔημοτικά Σχολεία2227098281mail@dim-keras.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΣΚΥΡΟΥ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥΙΒΝηπιαγωγεία2222091608mail@3nip-skyrou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΣΚΥΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥΙΒΔημοτικά Σχολεία2222091353mail@dim-skyrou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΣΚΥΡΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥΙΒΝηπιαγωγεία2222092218mail@2nip-skyrou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΣΚΥΡΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΡΟΥΙΒΓυμνάσια2222091228mail@gym-skyrou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΣΚΥΡΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥΙΒΛύκεια2222091928mail@lyk-skyrou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΡΟΣΙΑΣΓΕΛ ΔροσιάςΑΛύκεια2221099922mail@lyk-drosias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΡΟΣΙΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑΓυμνάσια2221098570mail@gym-drosias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΡΟΣΙΑΣ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2221099070mail@3nip-drosias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΡΟΣΙΑΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2221077949mail@2nip-drosias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΡΟΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221098215mail@dim-drosias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΔΡΟΣΙΑΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2221098756mail@1nip-drosias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΟΥΚΙΣΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2221096229mail@dim-anthid.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΛΟΥΚΙΣΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣΒΝηπιαγωγεία2221096415mail@nip-anthid.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΘΕΟΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣΒΝηπιαγωγεία2221032202mail@nip-vatheos.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΘΕΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣΒΔημοτικά Σχολεία2221031238mail@dim-vatheos.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΘΕΟΣΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣΑΓυμνάσια2221090307mail@gym-ee-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΘΕΟΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣΒΓυμνάσια2221031208mail@gym-vatheos.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΘΕΟΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣΒΛύκεια2221034220mail@lyk-vatheos.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2221031442mail@dim-paral.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΟΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΟΣΒΝηπιαγωγεία2221032374mail@nip-paral.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥΒΔημοτικά Σχολεία2221031007mail@dim-kaloch.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥΒΝηπιαγωγεία2221032900mail@nip-panteich.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ Λ.Τ. "ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ"ΒΓυμνάσια2221032910mail@gym-mous-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΦΑΡΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΟΣΒΝηπιαγωγεία2221031074mail@nip-farou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΦΑΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2221031359mail@dim-farou.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221053137mail@dim-ag-nikol.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221053933mail@nip-ag-nikol.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΑΔημοτικά Σχολεία2221054126mail@3dim-vasil.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΑΔημοτικά Σχολεία2221052852mail@1dim-vasil.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΑΔημοτικά Σχολεία2221052133mail@2dim-vasil.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΑΝηπιαγωγεία2221052875mail@1nip-vasil.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΑΝηπιαγωγεία2221053303mail@2nip-vasil.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΟΥ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΑΝηπιαγωγεία2221055114mail@3nip-vasil.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΟΥ4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΑΝηπιαγωγεία2221050780mail@4nip-vasil.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΟΥ5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΑΝηπιαγωγεία2221052128mail@5nip-vasil.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΑΓυμνάσια2221052848gymvasey@sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΑΛύκεια2221052816mail@lyk-vasil.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΦΡΑΤΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΡΑΤΙΟΥΑΝηπιαγωγεία2221054144mail@nip-afrat.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΑΦΡΑΤΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221052971dimafrat@sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΥΤΙΚΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221055255mail@dim-mytik.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΜΥΤΙΚΑΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑΑΝηπιαγωγεία2221050455mail@nip-mytik.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥΑΔημοτικά Σχολεία2221028437mail@dim-n-lamps.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥΑΝηπιαγωγεία2221082867mail@2nip-n-lamps.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥΑΝηπιαγωγεία2221088291mail@1nip-n-lamps.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ - ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟΑΓυμνάσια2221081134mail@gym-n-lamps.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΦΥΛΛΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝΑΔημοτικά Σχολεία2221053134dimfyll@sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΦΥΛΛΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝΑΝηπιαγωγεία2221051497mail@nip-fyllon.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΩΝΤΑΑΝηπιαγωγεία2221041559mail@nip-vatont.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΑΔημοτικά Σχολεία2221044102mail@4dim-n-artak.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΑΝηπιαγωγεία2221043067mail@2nip-n-artak.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΑΔημοτικά Σχολεία2221043331mail@3dim-n-artak.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΩΝΤΑΑΔημοτικά Σχολεία2221042381mail@dim-vatont.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΑΝηπιαγωγεία2221040497mail@1nip-n-artak.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΑΝηπιαγωγεία2221043680mail@3nip-n-artak.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΑΝηπιαγωγεία2221044472mail@4nip-n-artak.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΤΡΙΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΙΡΗΝΗΑΙδιωτικά Σχολεία6977165574panagiotatrikka91@gmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΑΔημοτικά Σχολεία2221042382mail@2dim-n-artak.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΑΔημοτικά Σχολεία2221042301mail@1dim-n-artak.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΑΓυμνάσια2221042042mail@gym-n-artak.eyv.sch.gr
ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ- ΚΕΣΥ ΕΥΒΟΙΑΣΑΑποκεντρωμένες Υπηρεσίες2221041225mail@kesy.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑΛύκεια2221045293mail@lyk-n-artak.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑΛύκεια2221022409mail@1lyk-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΑΑΛύκεια2221081271mail@lyk-kanith.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΛύκεια2221085772mail@4lyk-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΕπαγγελματικά Λύκεια2221078690mail@1epal-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ5ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑΓυμνάσια2221082919mail@5gym-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑΓυμνάσια2221024045mail@3gym-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑΓυμνάσια2221023859mail@1gym-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΓυμνάσια2221021860mail@gym-kanith.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑΓυμνάσια2221045157mail@7gym-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑΓυμνάσια2221024094mail@2gym-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΛύκεια2221021046mail@lyk-esp-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΓυμνάσια2221085192mail@4gym-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΕπαγγελματικά Λύκεια2221078691mail@2epal-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑΛύκεια2221043560mail@3lyk-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΕπαγγελματικά Λύκεια2221023143mail@3epal-esp-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ κωδικός σχολείου 1251020ΑΛύκεια2221022694mail@2lyk-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΓυμνάσια2221021793mail@gym-esp-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣΑΓυμνάσια2221083753mail@6gym-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ1ο ΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΣχολικό Εργαστηριακό Κέντρο2221083650mail@1sek-eyvoias.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑ - ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣΑΕιδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης2221044580mail@eeeek.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221043581mail@11dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221043240mail@24dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221090711mail@18nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221083896mail@13dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221023290mail@8dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221037796mail@22dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221083296mail@1dim-eid-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221079820mail@dim-ekv-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221027664mail@8nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221083219mail@19dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ2o Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΑΝΑΛΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΑΙδιωτικά Σχολεία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221078296mail@30nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221075906mail@nip-eid-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑ - ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΑΝΑΑΙδιωτικά Σχολεία2221025684nkyranas@otenet.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ - ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΑΝΑΑΙδιωτικά Σχολεία2221025684
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ & ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟΑΙδιωτικά Σχολεία6982393359antwniounhp@gmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ & ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" 2ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟΑΙδιωτικά Σχολεία2221074926sotivou2@otenet.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ & ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ"Ιδιωτικά Σχολεία2221081598
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221037790mail@33nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ"ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ" (ΑΝΑΛΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ)ΑΙδιωτικά Σχολεία2221073289ouraniotoxonews@gmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗΑΙδιωτικά Σχολεία2221088671
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΑΚΙΑΑΙδιωτικά Σχολεία2221087017xelidonakia1@gmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΑΥΛΟΑΙδιωτικά Σχολεία2221023022magikosavlos2016@gmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221076616mail@10nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣΑΔημοτικά Σχολεία2221022943mail@3dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221087070mail@11nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221042743mail@12nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221084154mail@15nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221092244mail@16dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221090805mail@20nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΑΝηπιαγωγεία2221092660mail@23nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221041991mail@24nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221085688mail@25nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221085685mail@26nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΑΝηπιαγωγεία2221020403mail@28nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221025720mail@6nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221083607mail@13nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221086265mail@1nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221077222mail@5nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221025686mail@7nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221075866mail@9nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221081013mail@14nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221088780mail@17nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221082095mail@29nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221023032mail@1dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221022176mail@2dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221024133mail@4dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221023345mail@6dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221024808mail@12dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221027122mail@14dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221025628mail@15dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221021068mail@20dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221023101mail@21dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝΑΝηπιαγωγεία2221083296
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221081738mail@21nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221023200mail@9dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221023180mail@10dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221086104mail@16nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221087450mail@19nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221027911mail@3nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ"ΑΔημοτικά Σχολεία2221092645mail@23dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221076040mail@2nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΝηπιαγωγεία2221087216mail@4nip-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣΑΔημοτικά Σχολεία2221082213mail@25dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221092322mail@17dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221086216mail@26dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221086505mail@7dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2221088840mail@5dim-chalk.eyv.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣΧΑΛΚΙΔΕΩΝ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣΑΔημοτικά Σχολεία222102365518dimchalk@sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΑΓΡΑΦΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝΙΓΔημοτικά Σχολεία2237093235mail@dim-agraf.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΑΓΡΑΦΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝΙΓΝηπιαγωγεία2237093235mail@nip-agraf.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΒΑΛΑΩΡΑΣ (ΒΕΛΑΟΡΑΣ)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣΙΓΝηπιαγωγεία2237061883mail@nip-valaor.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΒΑΛΑΩΡΑΣ (ΒΕΛΑΟΡΑΣ)ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣΙΓΔημοτικά Σχολεία2237061589mail@dim-valaor.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΓΡΑΝΙΤΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣΙΒΔημοτικά Σχολεία2237061254mail@dim-granits.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΓΡΑΝΙΤΣΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣΙΒΝηπιαγωγεία2237061840mail@nip-granits.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΓΡΑΝΙΤΣΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣΙΒΓυμνάσια2237061265mail@gym-granits.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΙΓΝηπιαγωγεία2237061704mail@nip-dafnoul.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΙΓΔημοτικά Σχολεία2237061704mail@dim-dafnoul.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΙΓΝηπιαγωγεία2237097252mail@nip-raptop.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΙΓΔημοτικά Σχολεία2237097241mail@dim-raptop.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΙΓΓυμνάσια2237097247mail@gym-raptop.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔΑΦΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣΙΒΔημοτικά Σχολεία2237031357mail@dim-dafnis.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣΙΝηπιαγωγεία2237031340mail@nip-krent.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣΙΔημοτικά Σχολεία2237031330mail@dim-krent.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΙΓυμνάσια2237031227mail@gym-keras.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣΙΓυμνάσια2237095226mail@gym-dyt-fragk.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ - ΕΠΑ.Λ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣΙΕπαγγελματικά Λύκεια2237094050mail@1epal-fragk.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣΙΝηπιαγωγεία2237095544mail@nip-dytik-fragk.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣΙΔημοτικά Σχολεία2237095275mail@dim-dyt-fragk.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣΙΑΝηπιαγωγεία2237095898mail@nip-palaiok.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣΙΑΔημοτικά Σχολεία2237095853mail@dim-palaiok.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΙΑΓυμνάσια2237095852mail@gym-palaiok.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ1/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥΙΑΔημοτικά Σχολεία2237095510mail@dim-ag-georg.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΔημοτικά Σχολεία2237022693mail@3dim-karpen.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΝηπιαγωγεία2237023312mail@1nip-karpen.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΔημοτικά Σχολεία2237024225mail@4dim-karpen.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΔημοτικά Σχολεία2237024495mail@dim-eid-karpen.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΝηπιαγωγεία2237024495mail@nip-eid-karpen.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΝηπιαγωγεία2237023092mail@2nip-karpen.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΔημοτικά Σχολεία22370222661dimkarpen@sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΔημοτικά Σχολεία2237022777mail@2dim-karpen.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΝηπιαγωγεία2237022021mail@3nip-karpen.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΝηπιαγωγεία2237023611mail@4nip-karpen.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ1ο ΕΕΕΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΕιδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης2237080122mail@eeeek.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΓυμνάσια2237021004mail@2gym-karpen.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΕπαγγελματικά Λύκεια2237023130mail@1epal-karpen.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΛύκεια2237022459mail@1lyk-karpen.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΒΓυμνάσια2237022359mail@gym-karpen.eyr.sch.gr
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΚ.Ε.Σ.Υ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΒΑποκεντρωμένες Υπηρεσίες2237080127mail@kesy.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣΙΔημοτικά Σχολεία2237031177mail@dim-stenom.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥΗΔημοτικά Σχολεία2237041296mail@dim-meg-choriou.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥΗΝηπιαγωγεία2237041296mail@nip-meg-choriou.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΚΛΕΙΣΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΟΥΙΒΔημοτικά Σχολεία2237051146mail@dim-kleist.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΦΟΥΡΝΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣΙΑΝηπιαγωγεία2237051382mail@nip-fourn.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΦΟΥΡΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣΙΑΔημοτικά Σχολεία2237051210mail@dim-fourn.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΦΟΥΡΝΑΣΑΛΚΙΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΟΥΡΝΑΙΑΓυμνάσια2237051209mail@gym-fourna.eyr.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΓυμνάσια2234022282mail@gym-amfikl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΛύκεια2234022230mail@lyk-amfikl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΕΔημοτικά Σχολεία2234022295mail@dim-amfikl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΕΝηπιαγωγεία2234022682mail@nip-amfikl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΛΑΤΕΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣΕΝηπιαγωγεία2234032287mail@nip-elateias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΛΑΤΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣΕΔημοτικά Σχολεία2234031392mail@dim-elateias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΛΑΤΕΙΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣΕΛύκεια2234032324mail@lyk-elateias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΛΑΤΕΙΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΓυμνάσια2234032325mail@gym-elateias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΛύκεια2234049738mail@lyk-kat-tithor.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΓυμνάσια2234049426mail@gym-kat-tithor.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣΕΔημοτικά Σχολεία2234049354mail@dim-kat-tiroth.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣΕΝηπιαγωγεία2234049498mail@nip-kat-tiroth.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΟΜΟΚΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥΕΝηπιαγωγεία2232022361mail@nip-domok.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΟΜΟΚΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥΕΔημοτικά Σχολεία2232022568mail@dim-domok.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΟΜΟΚΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΓυμνάσια2232022241mail@gym-domok.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΟΜΟΚΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΛύκεια2232022363mail@lyk-domok.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΚΚΑΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΚΑΡΑΣΖΔημοτικά Σχολεία2232094255mail@dim-ekkar.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΚΚΑΡΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΚΑΡΑΣΖΝηπιαγωγεία2232094255mail@nip-ekkar.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΣΤΔημοτικά Σχολεία2232071207mail@dim-n-monast.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΣΤΝηπιαγωγεία2232071333mail@nip-n-monast.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ. Τ. ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΓυμνάσια2232071291mail@gym-n-monast.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΟΜΒΡΙΑΚΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΓυμνάσια2232031215mail@gym-omvriak.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΟΜΒΡΙΑΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣΕΔημοτικά Σχολεία2232031242mail@dim-omvriak.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΟΜΒΡΙΑΚΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣΕΝηπιαγωγεία2232031343mail@nip-omvriak.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥΒΝηπιαγωγεία2231082024mail@nip-gorgop.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΗΡΑΚΛΕΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣΒΝηπιαγωγεία2231081105mail@nip-irakl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥΒΔημοτικά Σχολεία2231081408mail@1dim-gorgop.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣΒΓυμνάσια2231081219mail@gym-mosch.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥΒΝηπιαγωγεία2231081618mail@nip-krikel.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231033395mail@26nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231026417mail@12nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231026312mail@8dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231047254mail@16nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231034742mail@24nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231026990mail@4nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231037444mail@18nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231026783mail@17dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231027254mail@7nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231023814mail@16dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231022795mail@18dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231037318mail@15nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231035863mail@28nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231069013mail@19dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231024433mail@6dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231069014mail@19nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231047364mail@30nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231052352mail@31nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231052475mail@nip-eid-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑ - ΠΑΡΑΜΥΘΟΚΟΣΜΟΣΑΙδιωτικά Σχολεία2231051555
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΣΥΨΑ ΖΩΗ -" ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ"ΑΙδιωτικά Σχολεία2231032339ouraniotoxozoi@yahoo.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑΑΙδιωτικά Σχολεία2231028853paidiki-gwnia@hotmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΛΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗΑΙδιωτικά Σχολεία2231039070
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΙΑΑΙδιωτικά Σχολεία2231027835zograF1a@otenet.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑ - ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑΑΙδιωτικά Σχολεία2231033434
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑ - ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΑΙδιωτικά Σχολεία2231042216iliahtidalamia@gmail.com
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η ΓΕΛΑΣΤΗ ΦΡΑΟΥΛΑΑΙδιωτικά Σχολεία2231037059
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΑΙδιωτικά Σχολεία2231038261
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΜΕΛΩΔΙΑΑΙδιωτικά Σχολεία2231047766zxal82@otenet.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΙδιωτικό Νηπιαγωγείο Μπούρχα Κων. Δήμητρα - ΟνειροδρόμιοΑΙδιωτικά Σχολεία2231021234
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΦΑΝΤΑΣΙΑΑΙδιωτικά Σχολεία2231020205nipfanta@sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231033054mail@1nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231026766mail@2dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231025308mail@5dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία223102631712dimlam@sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ1ο Δημοτικό Σχολείο ΛαμίαςΑΔημοτικά Σχολεία2231026370mail@1dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231052719mail@15dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231033685mail@29nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231035574mail@17nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231022052mail@3dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231025548mail@4dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231021743mail@1dim-eid-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231024824mail@9dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231026334mail@7dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231042622mail@13nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231024454mail@14dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231021530mail@10nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231045979mail@20dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231030617mail@2nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231051485mail@5nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231067906mail@20nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231024011mail@11dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231038393mail@6nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231052241mail@27nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231034075mail@23nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231033331mail@14nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231024412mail@13dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231023811mail@10dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231030659mail@8nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231028749mail@11nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231033519mail@9nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΓυμνάσια2231045524mail@9gym-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΕΕΕΕΚ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΕιδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης2231096325mail@eeeek.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣΑΕπαγγελματικά Λύκεια2231052110mail@3epal-esp-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣΑΕπαγγελματικά Λύκεια2231022715mail@2epal-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ1ο Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ (πρώην ΣΕΚ Λαμίας)ΑΣχολικό Εργαστηριακό Κέντρο2231052325mail@1sek-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΑΓυμνάσια2231052433mail@3gym-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΛύκεια2231028141mail@4lyk-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 4651020ΑΛύκεια2231034575mail@2lyk-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΛύκεια2231025136mail@1lyk-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΛύκεια2231039700mail@5lyk-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΑΛύκεια2231021337mail@3lyk-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΛύκεια2231034416mail@lyk-esp-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣΑΕπαγγελματικά Λύκεια2231027563mail@1epal-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣΑΓυμνάσια2231021550mail@gym-esp-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣΑΓυμνάσια2231046476mail@gym-mous-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΓυμνάσια2231023591mail@6gym-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΓυμνάσια2231024430mail@4gym-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΓυμνάσια2231021397mail@7gym-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΓυμνάσια2231025914mail@5gym-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΓυμνάσια2231022474mail@1gym-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΛύκεια2231042900mail@6lyk-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΓυμνάσια2231042561mail@gym-eid-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝ2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΓυμνάσια2231022705mail@2gym-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΜΙΕΩΝΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΑποκεντρωμένες Υπηρεσίες2231066162mail@kesy.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΡΟΔΙΤΣΗΣ8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΓυμνάσια2231025187mail@8gym-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΡΟΔΙΤΣΗΣ22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΡΟΔΙΤΣΑΑΝηπιαγωγεία2231034636mail@22nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΡΟΔΙΤΣΗΣ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΡΟΔΙΤΣΑΑΔημοτικά Σχολεία2231022859mail@dim-rodits.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΑΥΡΟΥ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥΑΔημοτικά Σχολεία2231061226mail@21dim-stavr.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΑΥΡΟΥ21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΝηπιαγωγεία2231061679mail@21nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΑΔημοτικά Σχολεία2231033392mail@24dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΝΘΗΛΗΣ25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΘΗΛΗΑΝηπιαγωγεία2231093540mail@25nip-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΝΘΗΛΗΣ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΘΗΛΗΣΑΔημοτικά Σχολεία2231093310mail@25dim-lamias.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗΑΔημοτικά Σχολεία2231033307mail@dim-m-vryshs.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΦΡΑΝΤΖΗΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΑΝΤΖΗΒΔημοτικά Σχολεία2231096567mail@dim-frantz.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΦΡΑΝΤΖΗΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΑΝΤΖΗΒΝηπιαγωγεία2231096477mail@nip-frantz.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥΒΔημοτικά Σχολεία2231079137mail@dim-lianokl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥΒΝηπιαγωγεία2231079707mail@nip-lianokl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΒΓυμνάσια2231079424mail@gym-lianokl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ-ΜΕΞΙΑΤΩΝΒΔημοτικά Σχολεία2231096351mail@dim-kompot-mexiat.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣΒΔημοτικά Σχολεία2231059116mail@dim-loutr.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣΒΝηπιαγωγεία2231059885mail@nip-loutr.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΕΞΙΑΤΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΞΙΑΤΩΝΒΝηπιαγωγεία2231059033mail@nip-mexiat.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΥΠΑΤΗΣ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΓΓυμνάσια2231098325mail@gym-ypatis.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΥΠΑΤΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΓΛύκεια2231098224mail@lyk-ypatis.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣΔΕπαγγελματικά Λύκεια2233022161mail@1epal-atalant.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΓυμνάσια2233022279mail@gym-atalant.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΛύκεια2233023089mail@lyk-atalant.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣΔΝηπιαγωγεία2233023073mail@3nip-atalant.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΔΔημοτικά Σχολεία2233022432mail@2dim-atalant.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣΔΝηπιαγωγεία2233023637mail@2nip-atalant.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣΔΔημοτικά Σχολεία2233022432mail@dim-eid-atalant.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - ΞΕΝΙΑΔΝηπιαγωγεία2233022480mail@1nip-atalant.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΤΑΛΑΝΤΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣΔΔημοτικά Σχολεία2233022366mail@1dim-atalant.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΞΑΡΧΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥΕΔημοτικά Σχολεία2233095369mail@dim-exarch.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΞΑΡΧΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥΕΝηπιαγωγεία6974792302mail@nip-exarch.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΤΡΑΓΑΝΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣΕΝηπιαγωγεία2233092808mail@nip-tragan.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΤΡΑΓΑΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣΕΔημοτικά Σχολεία2233092233mail@dim-tragan.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΙΒΑΝΑΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝΔΔημοτικά Σχολεία2233031255mail@dim-livan.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΙΒΑΝΑΤΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝΔΝηπιαγωγεία2233032155mail@nip-livan.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΙΒΑΝΑΤΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΓυμνάσια2233031422mail@gym-livan.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΙΒΑΝΑΤΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝΔΛύκεια2233032392mail@lyk-livan.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΡΚΙΤΣΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣΔΝηπιαγωγεία2233091360mail@nip-arkits.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΡΚΙΤΣΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΙΤΣΑΣΔΔημοτικά Σχολεία2233091231mail@dim-arkits.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΛΕΣΙΝΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣΕΔημοτικά Σχολεία2233051011mail@2dim-males.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΛΕΣΙΝΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣΕΔημοτικά Σχολεία2233051048mail@dim-males.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΛΕΣΙΝΗΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣΕΝηπιαγωγεία2233052160mail@nip-males.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΛΕΣΙΝΗΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣΕΝηπιαγωγεία2233052527mail@2nip-males.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΛΕΣΙΝΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΛύκεια2233052529mail@lyk-males.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΛΕΣΙΝΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΓυμνάσια2233051303mail@gym-males.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΡΤΙΝΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥΕΓυμνάσια2233061216mail@gym-martin.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΡΤΙΝΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΕΛύκεια2233061498mail@lyk-martin.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΡΤΙΝΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥΕΝηπιαγωγεία2233061288mail@nip-martin.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΡΤΙΝΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΕΔημοτικά Σχολεία2233061210mail@dim-martin.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΡΥΜΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣΣΤΔημοτικά Σχολεία2233041150mail@dim-larymn.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΡΥΜΝΗΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣΣΤΝηπιαγωγεία2233041056mail@1nip-larymn.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΑΡΥΜΝΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣΣΤΓυμνάσια2233041740mail@gym-larymn.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΗΔημοτικά Σχολεία2236031292mail@dim-ag-georg.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΗΝηπιαγωγεία2236031292mail@nip-ag-georg-tymfr.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΔημοτικά Σχολεία2236022213mail@dim-makrak.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΝηπιαγωγεία2236022779mail@nip-makrak.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΓυμνάσια2236022314mail@gym-makrak.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΕπαγγελματικά Λύκεια2236022343mail@1epal-makrak.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΔΛύκεια2236022555mail@lyk-makrak.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΓΡΑΜΜΕΝΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣΓΝηπιαγωγεία2236051544mail@nip-gramm.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΣΤΡΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΓΔημοτικά Σχολεία2236051228mail@dim-kastr.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣΔΝηπιαγωγεία2236043710mail@1nip-sperch.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ - ΠΑΠΠΕΙΟΝΔΔημοτικά Σχολεία2236045051mail@2dim-sperch.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣΔΔημοτικά Σχολεία2236044494mail@1dim-sperch.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣΔΝηπιαγωγεία2236044140mail@2nip-sperch.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΓυμνάσια2236043237mail@gym-sperch.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΛύκεια2236043537mail@lyk-sperch.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΕΥΚΑΔΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣΖΔημοτικά Σχολεία2236092666mail@dim-lefkad.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥΘΔημοτικά Σχολεία2236091246mail@dim-tymfr.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2235031641mail@dim-ag-konst.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΝηπιαγωγεία2235031990mail@nip-ag-konst.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΓυμνάσια2235031882mail@gym-ag-konst.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΓΓυμνάσια2235024111mail@gym-kam-vourl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΓΛύκεια2235080444mail@lyk-kam-vourl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝΓΝηπιαγωγεία2235023194mail@nip-kam-vourl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝΓΔημοτικά Σχολεία2235022200mail@dim-k-vourl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝΓΝηπιαγωγεία2235080929mail@2nip-kam-vourl.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥΓΝηπιαγωγεία2235041181mail@nip-kainourg.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΓΔημοτικά Σχολεία2235041320mail@dim-kainourg.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΡΕΓΚΙΝΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2235061266mail@dim-regkin.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΡΕΓΚΙΝΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΓΚΙΝΙΟΥΔΝηπιαγωγεία2235061266mail@nip-reggin.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΩΛΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΩΛΟΥΓΔημοτικά Σχολεία2235051229mail@dim-molou.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΩΛΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΩΛΟΥΓΝηπιαγωγεία2235051017mail@nip-molou.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΩΛΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΩΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣΓΛύκεια2235051022mail@lyk-molou.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΩΛΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥΓΓυμνάσια2235051227mail@gym-molou.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜΓΝηπιαγωγεία2235041230mail@nip-ag-seraf.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΧΙΝΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΝΟΥΓΝηπιαγωγεία2238042203mail@nip-achinou.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΧΙΝΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΙΝΑΙΩΝΓΔημοτικά Σχολεία2238041042mail@2dim-echin.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥΓΝηπιαγωγεία2238042185mail@nip-karavo.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΡΑΧΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝΓΝηπιαγωγεία2238031366mail@nip-rachon.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΡΑΧΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΙΝΑΙΩΝΓΔημοτικά Σχολεία2238031407mail@1dim-echin.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΡΑΧΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΧΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΓΓυμνάσια2238031500mail@gym-rachon.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΓΛΥΦΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣΕΝηπιαγωγεία2238061377mail@nip-glyfas.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΓΛΥΦΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣΕΔημοτικά Σχολεία2238061244mail@dim-glyfas.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣΔΝηπιαγωγεία2238051904mail@nip-pelasg.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣΔΔημοτικά Σχολεία2238051377mail@dim-pelasg.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΓυμνάσια2238051255mail@gym-pelasg.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΛύκεια2238051655mail@lyk-pelasg.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΥΛΙΔΟΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣΒΛύκεια2238022340mail@lyk-stylid.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΥΛΙΔΟΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣΒΓυμνάσια2238022377mail@gym-stylid.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΥΛΙΔΟΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2238022384mail@1dim-stylid.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΥΛΙΔΟΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣΒΝηπιαγωγεία2238024809mail@1nip-stylid.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΥΛΙΔΟΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2238022532mail@2dim-stylid.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΣΤΥΛΙΔΟΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣΒΝηπιαγωγεία2238024140mail@2nip-stylid.fth.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΕπαγγελματικά Λύκεια2265029679mail@epal-amfiss.fok.sch.gr
ΑΜΦΙΣΣΗΣΚΕΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣΒΑποκεντρωμένες Υπηρεσίες2265079287mail@kesy.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Λ.Τ.ΒΓυμνάσια2265023312mail@gym-esp-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣ1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣΒΛύκεια2265028475mail@1lyk-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣ1ο ΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΣχολικό Εργαστηριακό Κέντρο2265072740mail@1sek-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣΒΓυμνάσια2265029200mail@gym-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣΕΕΕΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΕιδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης2265079011mail@eeeek.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΓυμνάσια2265023886mail@gym-mous-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ΆμφισσαςΒΓυμνάσια2265023566mail@eneegyl-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣ4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΝηπιαγωγεία2265028493mail@4nip-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΝηπιαγωγεία2265022684mail@3nip-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΒΝηπιαγωγεία2265028724mail@1nip-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2265028392mail@1dim-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣ4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2265029550mail@4dim-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2265029150mail@3dim-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΒΝηπιαγωγεία2265029022mail@2nip-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΒΝηπιαγωγεία2265022684mail@nip-eid-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2265028394mail@2dim-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΗΣΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2265079330mail@dim-eid-amfiss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥΔΝηπιαγωγεία2265042097mail@nip-galax.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥΔΔημοτικά Σχολεία2265041362mail@dim-galax.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣΔΓυμνάσια2265041389mail@gym-galax.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣΔΛύκεια2265041789mail@lyk-galax.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΓΡΑΒΙΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣΕΛύκεια2265091738mail@lyk-gravias.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΓΡΑΒΙΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣΕΓυμνάσια2265091389mail@gym-gravias.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΓΡΑΒΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣΕΔημοτικά Σχολεία2265091442mail@dim-gravias.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΓΡΑΒΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣΕΝηπιαγωγεία2265091043mail@nip-gravias.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΔΕΛΦΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝΓΔημοτικά Σχολεία2265082350mail@dim-delfon.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΔΕΛΦΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝΓΝηπιαγωγεία2265082744mail@nip-delfon.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΔΕΛΦΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣΓΓυμνάσια2265082630mail@gym-delfon.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΧΡΙΣΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΙΣΣΟΥΓΔημοτικά Σχολεία2265082575mail@dim-chriss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΧΡΙΣΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΙΣΣΟΥΓΝηπιαγωγεία2265082575mail@nip-chriss.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΔΕΣΦΙΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣΔΔημοτικά Σχολεία2265051296mail@dim-desfin.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΔΕΣΦΙΝΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣΔΝηπιαγωγεία2265051460mail@nip-desfin.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΔΕΣΦΙΝΗΣΜΕΛΕΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣΔΓυμνάσια2265051202mail@gym-desf.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΙΤΕΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣΒΛύκεια2265032900mail@lyk-iteas.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΙΤΕΑΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣΒΓυμνάσια2265034701mail@gym-iteas.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΙΤΕΑΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣΒΝηπιαγωγεία2265032939mail@1nip-iteas.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΙΤΕΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2265032290mail@1dim-iteas.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΙΤΕΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2265033126mail@3dim-iteas.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΙΤΕΑΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣΒΝηπιαγωγεία2265032115mail@2nip-iteas.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΙΤΕΑΣ3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣΒΝηπιαγωγεία2265032214mail@3nip-iteas.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΚΙΡΡΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣΒΝηπιαγωγεία2265032022mail@nip-kirras.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΚΙΡΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣΒΔημοτικά Σχολεία2265032913mail@dim-kirras.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΕΠΤΑΛΟΦΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥΙΓΝηπιαγωγεία2234061157mail@nip-eptal.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΕΠΤΑΛΟΦΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣΙΓΔημοτικά Σχολεία2234061314mail@dim-eptal.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣΣΤΔημοτικά Σχολεία2234051238mail@dim-polydr.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥΣΤΝηπιαγωγεία2234051049mail@nip-polydr.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΕΥΠΑΛΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥΕΔημοτικά Σχολεία2634051261mail@dim-efpal.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΕΥΠΑΛΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥΕΝηπιαγωγεία2634052261mail@nip-efpal.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΕΥΠΑΛΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣΕΓυμνάσια2634051221mail@gym-efpal.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΕΥΠΑΛΙΟΥΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥΕΛύκεια2634051314mail@lyk-efpal.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΜΑΛΑΜΑΤΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝΣΤΝηπιαγωγεία2634071442mail@nip-malam.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΜΑΛΑΜΑΤΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝΣΤΔημοτικά Σχολεία2634071001mail@dim-malam.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΜΑΡΑΘΙΑΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΙΑΣΤΝηπιαγωγεία2634091563mail@nip-marath.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΜΑΡΑΘΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΙΑΣΤΔημοτικά Σχολεία2634091142mail@dim-marath.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΔΙΑΚΟΠΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥΙΓΔημοτικά Σχολεία2266053011mail@dim-diakop.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥΖΔημοτικά Σχολεία2266022036mail@dim-lidor.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥΖΝηπιαγωγεία2266022530mail@nip-lidor.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣΖΓυμνάσια2266022026mail@gym-lidor.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣΖΛύκεια2266022304mail@lyk-lidor.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΣΤΝηπιαγωγεία2266071611mail@nip-glyfad.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΓΛΥΦΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣΣΤΔημοτικά Σχολεία2266071079mail@dim-glyfad.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΕΡΑΤΕΙΝΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣΕΝηπιαγωγεία2266032027mail@nip-eratein.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΕΡΑΤΕΙΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣΕΔημοτικά Σχολεία2266031314mail@dim-eratein.fok.sch.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣΕΡΑΤΕΙΝΗΣΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣΕΓυμνάσια2266031250mail@gym-eratein.fok.sch.gr
Print Friendly, PDF & Email
Share