Επικοινωνία

Τηλεφωνικό κέντρο υπηρεσίας: Αναγνωστόπουλος Νίκος 2231066151 – (εσωτερικό τηλέφωνο 120)

e-mail: mail@stellad.pde.sch.gr

 

Περιφερειακή Διευθύντρια:  Μπενιάτα Ελένη 

Γραμματεία Περιφερειακής Διευθύντριας:

Λιβογιάννη Θωμαή 2231440970 – (εσωτερικό τηλέφωνο 100)

Ντέλλα Κατερίνα 2231440971 – (εσωτερικό τηλέφωνο 128) – παραλαβή και αποστολή email

Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης:

Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος 2231066597 – (εσωτερικό τηλέφωνο 103)

Τμήμα Α΄- Διοικητικών Υποθέσεων:

Μπαμπάνα Αναστασία (Προϊσταμένη) 2231440972 – (εσωτερικό τηλέφωνο 113) –  ΚΠΓ, μεταφορές μαθητών, μουσικά σχολεία

Επίσκοπος Νίκος 2231440973 (εσωτερικό τηλέφωνο 115)- Πρωτόκολλο, Αρχείο

Κωστούρου Αγγελική 2231440974 – (εσωτερικό τηλέφωνο 114) – Ιθαγένεια, Μεταβολές σχολικών μονάδων

Οικονόμου Ευαγγελία 2231440944 – (εσωτερικό τηλέφωνο 131)  ΖΕΠ – Πρόσφυγες – Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

Τμήμα Β΄- Οικονομικών Υποθέσεων: 

Παπαχαραλάμπους Βασιλική (Προϊσταμένη) 2231440945 – (εσωτερικό τηλέφωνο 125)

Τσεκούρα Χριστίνα 2231440947 – (εσωτερικό τηλέφωνο 123)- Μισθοδοσία

Καραγκούνης Γεώργιος 2231440946 – (εσωτερικό τηλέφωνο 122) – Εγκρίσεις μετακίνησης, Κενά Ειδικής Αγωγής

Πιλάλη Ιωάννα 2231440949 – (εσωτερικό τηλέφωνο 124) – Οικονομικά, Δαπάνες

Γκάγκοση Χριστίνα 2231440948 – (εσωτερικό τηλέφωνο 126) – Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Τμήμα Γ΄- Προσωπικού:

Ευσταθίου Μαρίνα (Αν. Προϊσταμένη ) 2231440940– (εσωτερικό τηλέφωνο 109)- ΕΕΠ-ΕΒΠ, Πειθαρχικά Συμβούλια

Καράλη Δήμητρα 2231440941 (εσωτερικό τηλέφωνο 107)-Προϋπηρεσίες ΕΕΠ-ΕΒΠ

Καραμήτσιου Ευρυδίκη 2231440942(εσωτερικό τηλέφωνο 106)-Προσωπικό Μητρώο

Λιασκώνης Ηλίας 2231440943(εσωτερικό τηλέφωνο 108)-ΔΕΔΑ, Γνησιότητες

Αναγνωστόπουλος Νίκος 2231066151 – (εσωτερικό τηλέφωνο 133) – Άδειες αναπληρωτών, Αναστολή Σχολικών Μονάδων

Τμήμα Δ΄- Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών:

Σίμου Δήμητρα (Προϊσταμένη) 2231440976 –  (εσωτερικό τηλέφωνο 110)

Αλεξόπουλος Αλέξανδρος 2231440978 – (εσωτερικό τηλέφωνο 111) – Άδειες

Γραμματεία ΑΠΥΣΔΕ- ΑΠΥΣΠΕ:

Τσουκνίδα Αθανασία 2231440975 – (εσωτερικό τηλέφωνο 117)

Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

Οικονόμου Ευαγγελία 2231440944 – (εσωτερικό τηλέφωνο 131)  
Καραγεωργοπούλου Αγγελική 2231066151 – (εσωτερικό τηλέφωνο 130)

Μαθητεία ΕΠΑΛ 

Κοτρώτσου Δέσπω 2231066168 – (εσωτερικό τηλέφωνο 119) – Συντονίστρια Μαθητείας ΕΠΑΛ

Οικονόμου Ευαγγελία 2231440944 – (εσωτερικό τηλέφωνο 131) – Μαθητεία ΕΠΑΛ

 

 

 

 

 

 


 

Print Friendly, PDF & Email
Share