ΣΕΕ Α/ΘΜΙΑΣ

  • ΠΕ 60  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΣΟΛΑΚΗ ΚΥΡIΑΚΗ ΠΕ60, CV

ΜΠΑΛΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60, CV

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ60, CV

 

  • ΠΕ 70  ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ZOΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΕ70, CV

ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΕ70, CV

Δρ. ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΠΕ70, CV

ΚΟΛΕΣΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΠΕ70, CV

Δρ. ΚΟΥΔΙΓΚΕΛΗ ΦΑΝΗ, ΠΕ70,CV

Δρ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΕ70, CV

Δρ. ΜΠΕΝΙΑΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ70, CV

Δρ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΕ70, CV

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕ70, CV

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΕ70, CV