ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ & ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση: α) από περιοχή σε περιοχή β) σε … Read more