Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Κενούμενης Θέσης Διευθυντή 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας

Δείτε εδώ την προκήρυξη Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΝΟΜΟΣ 4547/18  (ΦΕΚ τ.Α’/102)  –  ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΕΚ τ.Β’ 4424/5-10-2018