Νέα παράταση στις προθεσμίες αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα: Τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» Σε συνέχεια των αριθμ. πρωτ. 63564 … Read more