Κοινοποίηση τελικών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Εγκεκριμένες_ΠΣ_ΠΕΙΣ_240123 Απορριπτέες_ΠΣ_ΠΕΙΣ_240123

Πρόγραμμα πρόγραμμα Erasmus+ ENAB ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Πρώτη συνάντηση έργου για το πρόγραμμα ENABLE στο οποίο εταίρος είναι η ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας Στις 12-13 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην πόλη Pau της νότιας Γαλλίας  η πρώτη συνάντηση … Read more