03-06-24 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2024-2025 

03-06-24 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2024-2025  Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις: – Νέων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, … Read more

03-06-24 Αποτελέσματα εξετάσεων στα εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

03-06-24 Αποτελέσματα εξετάσεων στα εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 1. Αποτελέσματα για Γυμνάσια  2. Αποτελέσματα για Λύκεια 

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Λαμία 03-06-2024, Η ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αναρτά πίνακα με τα οργανικά κενά κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων & ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Στερεάς Ελλάδας … Read more