04-06-24 180.000 πιστοποιητικά πράξεων αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ διατίθενται ψηφιακά, στο ptyxia.gov.gr 

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΔΟΑΤΑΠ 04-06-24 180.000 πιστοποιητικά πράξεων αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ διατίθενται ψηφιακά, στο … Read more