Ευρωπαϊκά Βραβεία δράσης eTwinning: Ανακοινώθηκαν οι νικητές 2019

Απόφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΒΠ, σχολ. έτους 2018-19

Κατανομή δύο (2) πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ και δήλωση τοποθέτησης

Αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης & ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ, σχολ. έτους 2018-19

Τελικός Πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφιοτήτων στη Διαδικασία Επιλογής Σ.Ε.Ε., για την κενή θέση κλάδου ΠΕ08

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’)

Προσωρινός Πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφιοτήτων στη Διαδικασία Επιλογής Σ.Ε.Ε., για την κενή θέση κλάδου ΠΕ08

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019

Αποφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30, σχολ. έτους 2018-19

Αποφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ, σχολ. έτους 2018-19

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου στην Κροατία στο πλαίσιο του Erasmus+

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ σχολικού έτους 2018-2019

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων για το σχολικό έτος 2018-19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό επιπλέον μελών στα Συμβούλια Επιλογής ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης & ανακλήση πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ , σχολ. έτους 2018-19

Αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ & ανακλήσεις προσλήψεων, σχολ. έτους 2018-19

Δελτίο Τύπου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου στο πλαίσιο του Erasmus+

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019

Δελτίο Τύπου – Εξετάσεις ΚΠγ Νοεμβρίου 2018

Διοργάνωση 2ου Integrity Hackathon in Sports: Για την Πρόληψη της Διαφθοράς και την Ενίσχυση της Ακεραιότητας στον Αθλητισμό

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης των εγγεγραμμένων στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής Προϊσταμένων ΚΕΣΥ

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας