Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας