Τα σχολεία με αναπλήρωση διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων

Η Υ.Α εδώ Αποφασίζουμε Την επικύρωση των κάτωθι Αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης για την αναπλήρωση των ημερών που προέκυψαν από τη διακοπή της διδασκαλίας … Read more