02-03-23 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

02-03-23 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Το έγγραφο ΕΔΩ 

02-03-23 Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

  02-03-23 Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  1. Γενικές Μεταθέσεις  2. Μεταθέσεις σε Μουσικά σχολεία  3. Μεταθέσις σε Διαπολιτισμικά σχολεία  4. Μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά σχολεία  5. Μεταθέσεις … Read more

02-03-23 Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

02-03-23 Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2023. Οι … Read more