03-03-23  Ανακοίνωση και πρόσκλησης του ΙΕπ για συμμετοχή στην &η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος “Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων”

03-03-23  Ανακοίνωση και πρόσκλησης του ΙΕπ για συμμετοχή στην &η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος “Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων” Ανακοίνωση, μαζί με τη … Read more

03-03-23 Δελτίο Τύπου και πρόσκλησης του ΙΕΠ για συμμετοχή στη 2η περίοδο της γ’ φάσης της Πράξης Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.

03-03-23 Δελτίο Τύπου και πρόσκλησης του ΙΕΠ για συμμετοχή στη 2η περίοδο της γ’ φάσης της Πράξης Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών … Read more

03-03-23 Αμοιβαίες μεταθέσεις 

03-03-23 Αμοιβαίες μεταθέσεις  Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις … Read more

2ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Δελτίο Τύπου προγράμματος Erasmus+

Δελτίο Τύπου 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας Υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Μαθησιακής Κινητικότητας Erasmus+ To 2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και ο τομέας Διοίκησης και Οικονομίας είχαν την ευκαιρία να … Read more