Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των  Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας. (Ανακοινοποίηση 2η)

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας  καλεί  τους εγγεγραμμένους στον αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας … Read more

7-3-2023 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 2023 για την ελληνική συμμετοχή στον 34ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (EUCYS 2023)

7-3-2023 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 2023 για την ελληνική συμμετοχή στον 34ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (EUCYS 2023) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της … Read more

07-03-23 Έκδοση πρόσκλησης υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτω

07-03-23 Έκδοση πρόσκλησης υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και … Read more