Αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε.Σ Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποιούμε τον αναπροσαρμοσμένο πίνακα εκπαιδευτικών για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και δεκτών υποψηφίων Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας, όπως καταρτίστηκε … Read more

06-03-23 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης

06-03-23 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό … Read more

05-03-23 Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Ταεκβοντό Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2022-2023

  05-03-23 Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Ταεκβοντό Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. καιΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2022-2023 Η προκήρυξη  Η κατάσταση συμμετοχής Η Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής