Δομή της Υπηρεσίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Αρκαδίου 8, 35131 Λαμία


Περιφερειακή Διευθύντρια:  Μπενιάτα Ελένη 

Γραμματεία Περιφερειακής Διευθύντριας:

Οικονόμου Ευαγγελία  

Μαλαξού Ευθυμία 

Κωνσταντοπούλου Μαρία 


Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης:

Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος 


Τμήμα Α΄- Διοικητικών Υποθέσεων:

Μπαμπάνα Αναστασία   (ΚΠΓ, μεταφορές μαθητών, μουσικά σχολεία)

Κοτρώτσου Δέσπω (Σχολικές δραστηριότητες, Πρωτόκολλο)

Μαυράδα Βασιλική (Πρωτόκολλο, Αρχείο)

Κωστούρου Αγγελική (Ιθαγένεια, Μεταβολές σχολικών μονάδων)


Τμήμα Β΄- Οικονομικών Υποθέσεων:

Παπαχαραλάμπους Βασιλική (Προϊσταμένη) 

Τσεκούρα Χριστίνα (Μισθοδοσία)

Κράββαρη Αικατερίνη (Εγκρίσεις μετακίνησης)

Πιλάλη Ιωάννα (Οικονομικά, Δαπάνες)


Τμήμα Γ΄- Προσωπικού:

Ευσταθίου Μαρίνα (ΕΕΠ-ΕΒΠ, Πειθαρχικά Συμβούλια)

Καράλη Δήμητρα (Προϋπηρεσίες ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Καραμήτσιου Ευρυδίκη (Προσωπικό Μητρώο)

Λιασκώνης Ηλίας (ΔΕΔΑ, Γνησιότητες)


Τμήμα Δ΄- Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών:

Σίμου Δήμητρα (Προϊσταμένη) 

Παπαποστόλου Σπυρίδων (Πανελλήνιες, κενά Β/θμιας Εκπαίδευσης)

Αλεξόπουλος Αλέξανδρος Άδειες)

Καραγκούνης Γεώργιος (Κενά Ειδικής Αγωγής, Πρόσφυγες)


Γραμματεία ΑΠΥΣΔΕ- ΑΠΥΣΠΕ:

Τσουκνίδα Αθανασία 

Βαρθαλίτη Χρυσάνθη 


Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

Μπαμπάνα Αναστασία 

Σίμου Δήμητρα 


Υπεύθυνος Μαθητείας (ΟΥΜ)

Καβαλιέρος Δημήτριος (Συντονιστής) 

Κοτρώτσου Δέσπω 


ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας
Γραμματεία ΠΕΚΕΣ: 2231081842

Μαρκαντώνης Χρίστος (Οργανωτικός Συντονιστής)

Πανταζής Γεώργιος (Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής)