Επικοινωνία

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Αρκαδίου 8, 35131 Λαμία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 22310 66151-2-3 (χρήση εσωτερικά τηλεφώνα)

e-mail: mail@stellad.pde.sch.gr

e-mail: oikonomiko.pde.stereas@gmail.com

email: mathiteia@stellad.pde.sch.gr


 
Περιφερειακή Διευθύντρια:  Μπενιάτα Ελένη 

Γραμματεία Περιφερειακής Διευθύντριας:

Οικονόμου Ευαγγελία  2231440970 – (εσωτερικό τηλέφωνο 100)

Μαλαξού Ευθυμία 2231440971(εσωτερικό τηλέφωνο 128)

Κωνσταντοπούλου Μαρία 22310 66151-2-3 (εσωτερικό τηλέφωνο 120)


Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης:

Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος 2231066597 – (εσωτερικό τηλέφωνο 103)


Τμήμα Α΄- Διοικητικών Υποθέσεων:

Μπαμπάνα Αναστασία (Προϊσταμένη) 2231440972(εσωτερικό τηλέφωνο 113) –  ΚΠΓ, μεταφορές μαθητών, μουσικά σχολεία

Κοτρώτσου Δέσπω 2231440973(εσωτερικό τηλέφωνο 115) – Σχολικές δραστηριότητες, Πρωτόκολλο

Μαυράδα Βασιλική 2231440973 (εσωτερικό τηλέφωνο 115)- Πρωτόκολλο, Αρχείο

Κωστούρου Αγγελική 2231440979(εσωτερικό τηλέφωνο 114) – Ιθαγένεια, Μεταβολές σχολικών μονάδων


Τμήμα Β΄- Οικονομικών Υποθέσεων:

Παπαχαραλάμπους Βασιλική (Προϊσταμένη) 2231440945(εσωτερικό τηλέφωνο 125)

Τσεκούρα Χριστίνα 2231440947 (εσωτερικό τηλέφωνο 123)- Μισθοδοσία

Κράββαρη Αικατερίνη 2231440948(εσωτερικό τηλέφωνο 126) – Εγκρίσεις μετακίνησης

Πιλάλη Ιωάννα 2231440949 (εσωτερικό τηλέφωνο 124) – Οικονομικά, Δαπάνες


Τμήμα Γ΄- Προσωπικού:

Ευσταθίου Μαρίνα (Αν. Προϊσταμένη ) 2231440940(εσωτερικό τηλέφωνο 109)- ΕΕΠ-ΕΒΠ, Πειθαρχικά Συμβούλια

Καράλη Δήμητρα 2231440941 (εσωτερικό τηλέφωνο 107)-Προϋπηρεσίες ΕΕΠ-ΕΒΠ

Καραμήτσιου Ευρυδίκη 2231440942(εσωτερικό τηλέφωνο 106)-Προσωπικό Μητρώο

Λιασκώνης Ηλίας 2231440943(εσωτερικό τηλέφωνο 108)-ΔΕΔΑ, Γνησιότητες


Τμήμα Δ΄- Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών:

Σίμου Δήμητρα (Προϊσταμένη) 2231440976  (εσωτερικό τηλέφωνο 110)

Παπαποστόλου Σπυρίδων 2231440977 (εσωτερικό τηλέφωνο 129) – Πανελλήνιες, κενά Β/θμιας Εκπαίδευσης

Αλεξόπουλος Αλέξανδρος 2231440978 – (εσωτερικό τηλέφωνο 111) – Άδειες

Καραγκούνης Γεώργιος 2231440946-(εσωτερικό τηλέφωνο 122) – Κενά Ειδικής Αγωγής, Πρόσφυγες


Γραμματεία ΑΠΥΣΔΕ- ΑΠΥΣΠΕ:

Τσουκνίδα Αθανασία 2231440975(εσωτερικό τηλέφωνο 117)

Βαρθαλίτη Χρυσάνθη 2231440944 (εσωτερικό τηλέφωνο 131)


Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

Μπαμπάνα Αναστασία 2231440972(εσωτερικό τηλέφωνο 113)

Σίμου Δήμητρα 2231440976(εσωτερικό τηλέφωνο 110)


Υπεύθυνος Μαθητείας (ΟΥΜ)

Καβαλιέρος Δημήτριος (Συντονιστής) 2231066168 (εσωτερικό τηλέφωνο 119)

Κοτρώτσου Δέσπω 2231066168(εσωτερικό τηλέφωνο 119)


ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας
Γραμματεία ΠΕΚΕΣ: 2231081842

Μαρκαντώνης Χρίστος (Οργανωτικός Συντονιστής) (τηλ. 2231081830)

Πανταζής Γεώργιος (Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής) (τηλ. 2231081842)