ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Π.Σ.Ε.Σ.Ε.Ε.

Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων ΚΕΣΥ & ΚΕΑ


Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού


Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού