Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής των Διευθυντών Π.Ε. & Δ.Ε. Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 00:05 έως και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 23

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ) 23

Εγκεκριμένες_ΠΣ_ΠΕΙΣ_ΣΤΕΡΕΑ_23

Print Friendly, PDF & Email
Share