Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία με αρ.πρωτ. 41362/K5/07.04.2023
prosklisi_pde_dde_2023

Πρότυπο αίτησης υποψηφιότητας για θέση Συντονιστή Π.Δ.Ε. – Υπευθύνου Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία
aitisi_pde_dde_2023

Print Friendly, PDF & Email
Share