Ελληνική Pisa: Τα 19 Δημοτικά και τα 20 Γυμνάσια της Στερεάς Ελλάδας τα οποία θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις

Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων [ΦΕΚ Β 724_13_2_2013_ΥΑ 14163]

Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους Μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων στα Γνωστικά Αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών για το σχολικό έτος 2022-2023 [ΦΕΚ B 2523_18_04_2023_ΥΑ 41960 ]

Τα σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Τα Δημοτικά:

Τα Γυμνάσια :

Print Friendly, PDF & Email
Share