17-05-23 Αποτελέσματα του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων 2023

Logo EUCYS 2023

17-05-23 Αποτελέσματα του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων 2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας υλοποίησε τον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2023 από 7 Μαρτίου 2023 έως 12 Μαΐου 2023. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων 2023, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 41500/Κ2/07.04.2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΨΦ46ΜΤΛΗ-ΓΒΖ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας, επέλεξε τις ακόλουθες τρεις εργασίες :

  • «Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων μέσω εφαρμογής» (Χρήστος Καρακόλης, Παναγιώτης Μπίλης, Δώρα Παζολίδου, 7ο ΓΕΛ Καλαμαριάς-Θεσσαλονίκη).
  • «Ανάπτυξη και αξιολόγηση υβριδικού ηλιακού-θερμοηλεκτρικού συστήματος παραγωγής ενέργειας σε θαλάσσιο περιβάλλον και χρήση υδροδυναμικής πρόωσης» (Αίας Τάτσης, Πυθαγόρειο ΓΕΛ Σάμου).
  • «Cylock, προηγμένη και ασφαλής πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης» (Βασίλειος Καραφεϊζής, Άγγελος – Αλέξιος Μανούκας, Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη)

Οι επιλεχθέντες θα απαρτίσουν την Εθνική Αποστολή της Ελλάδας στον 34ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό των Νέων Επιστημόνων 2023 που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 12 έως 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Print Friendly, PDF & Email
Share