Οι Μαθητές Συναντούν τη Φυσική και η Φυσική Μαγεύει – Λαμία 9 Μαρτίου 2024

Η ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ

ΛΑΜΙΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Χώρος Διεξαγωγής:  Τμήμα Φυσικής Λαμίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αμφιθέατρο Γραμματείας Αίθουσα Ζ (Κτίριο 3)

Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2024

 Η συμμετοχή των μαθητών για την παρακολούθηση των διαλέξεων και των ομάδων για εκτέλεση πειραμάτων είναι χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Print Friendly, PDF & Email
Share