Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Επιλογής Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. Στερεάς Ελλάδας

 
Δείτε εδώ τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα επιλογής Μελών Π.Ο. των Κ.Ε.Α.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι από Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 έως και την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@stellad.pde.sch.gr

Print Friendly, PDF & Email
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap