ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΥ «Τα αυλάκια της ζωής. Περιβάλλον, Τεχνολογία και Κοινωνία» Το 8ο Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και Ν.Α. … Read more

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2022.

2022_08_29_ΔΤ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΑΙ_ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ_ΕΞΕΤ_ΓΕΛ_ΚΑΙ_ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ ΕΠΑΛ _2022 9Η2Μ46ΜΤΛΗ-2ΓΨ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΛ 2022_05_31_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022 ΜΕ ΑΔΑ ΨΝ5Ν46ΜΤΛΗ-ΑΘ5 ΕΠΑΛ Ορισμός ΕΚ Επαναληπτικών ΕΠΑΛ έτους (ΑΔΑ 20229Θ6346ΜΤΛΗ-ΤΞΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ … Read more

29-08-22 Σχετικά με τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων 2022 περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253.2/103868/A5/26-08-2022 (ΦΕΚ 4531 Β’) Υπουργική Απόφαση, 1) οι μαθητές της τελευταίας τάξης και … Read more

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕΥ & ΣΤΑ ΚΕΔΑΣΥ

Απαραίτητα έντυπα: 3950_Ίδρυση ΣΔΕΥ Στ. Ελλάδας ανακοιν με ΑΔΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕEΠ για ΣΔΕΥ ΕΕΠ_ΕΒΠ_προσλήψεις για ΚΕΔΑΣΥ_26-8-22 για ανάρτηση ΕΕΠ_ΕΒΠ_προσλήψεις για ΣΔΕΥ_26-8-22 … Read more

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ

Πίνακας μοριών και τοποθέτησης νεοδιόριστων ΝΕΟ Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα στον οποίο φαίνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων μελών Ειδικού Βοηθητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού … Read more

Ανάρτηση αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών των ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων Στερεάς Ελλάδας για πλήρωση λειτουργικών κενών με απόσπαση διδακτικού έτους 2022-23

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.  σε ειδικό πεδίο της πλατφόρμας … Read more

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠΕΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρωση θέσεων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2022 – 2023

Το υπουργείο Τουρισμού μεριμνά διαρκώς για την τουριστική επαγγελματική κατάρτιση, έχοντας ως βασική πεποίθηση ότι η ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής τουριστικής εμπειρίας περνά μέσα από … Read more

Ανασυγκρότηση Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

ΠΥΣΔΕ ΑΔΑ: 9ΠΠ246ΜΤΛΗ-9ΗΨ – Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Βοιωτίας  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: ΨΩΟ246ΜΤΛΗ-013 – Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) … Read more