05-04-23  Έκδοση δύο εγκυκλίων αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

05-04-23  Έκδοση δύο εγκυκλίων αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έκδοση: α) εγκυκλίου πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε … Read more