Ανασυγκρότηση Σχολικών Επιτροπών

Ορισμός εκπροσώπων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια. Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων. Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας … Read more